Ben je als bouwheer binnenkort beter beschermd tegen fouten van aannemers?

Als het op verzekeringskwesties in de bouwwereld aankomt, dan gaat vaak al vlug een alarmbelletje rinkelen. Er bestaan veel onduidelijkheden rond, vooral als het misgaat tussen de aannemer en de bouwheer. Om dat laatste te verhelpen, wil Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vanaf 2017 een nieuwe wet in voege zien treden.

 

In België zijn enkel architecten en studiebureaus wettelijk verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

Bedoeling is dat de wet-Peeters in 2017 het leven ziet, zodat ook bouwpromotoren en aannemers wettelijk verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan.

Het is zeker niet de eerste keer dat dit onderwerp ter sprake komt. Dat toont aan hoe complex de situatie wel degelijk is. Het wetsontwerp van Peeters en Willy Borsus, minister van middenstand, zelfstandigen en kmo's, moet de zaken in een definitieve stroomversnelling brengen.

In Frankrijk bestaat zo'n wet al sinds 1978. Daarbij gaan alle partijen binnen de bouwsector een verzekering aan om hun klanten te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.

Hoe zit het nu?

In België daarentegen, zijn enkel architecten en studiebureaus wettelijk verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. En wat dan met de aannemer? Deze is vandaag de dag niet verplicht om verzekerd te zijn op lange termijn. Dat is voorlopig nog alleen het geval voor tijdens de werken.

En dat leidt vaak tot vreemde situaties die intussen helaas allesbehalve een uitzondering zijn. De aannemer is wel degelijk aansprakelijk tijdens de eerste tien jaar. Maar hij moet zich niet verplicht verzekeren tegen eventuele tegenslag.

Als een rechter dan een aannemer verantwoordelijk acht voor schade, dan leidt dat in bepaalde gevallen tot schulden, en uiteindelijk vaak tot een faillissement. Resultaat: de bouwheer ziet waarschijnlijk niets meer van zijn centen terug. Een failliete aannemer kan zonder problemen onder een nieuwe naam herbeginnen.

De wet-Peeters

Dat moet dus veranderen. Bedoeling is dat deze wet-Peeters in 2017 het leven ziet, zodat ook bouwpromotoren en aannemers wettelijk verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan.

Per schadegeval is er een tegemoetkoming voorzien van maximaal 500.000 euro. Dat bedrag hangt af van de waarde van het gebouw. De aannemer kunnen kiezen tussen een jaarpolis of eentje per project.

Zo is ook de bouwheer beschermd over een periode van tien jaar. Het risico is wel dat de uiteindelijke bouwkost hoger ligt, omdat de aannemer de investering in zijn verzekering moet recupereren.