Bouwkundig advies

 

 

Wat behelst bouwkundig advies?

U wordt geconfronteerd met bouwgebreken waarvoor niemand een oplossing biedt, wegens een gebrek aan technische kennis, of om eigen fouten te verdoezelen ...


Een onafhankelijk bouwexpert kan een uitkomst bieden.

Onderzoek van bouwgebreken.


-  Bezoek ter plaatse en analyse van de problematiek.
-  Advies inzake mogelijke oplossingen.
-  Advies inzake de te volgen procedure : gerechtelijk, minnelijk, bemiddeling, ...

Bijstand bij expertises.


-  Optreden als technisch raadgever en verdedigen van uw belangen wanneer u in een procedure terecht komt.
-  Advies inzake te volgen strategie in de procedure.
-  Met kennis van zaken weerwoord bieden aan de argumenten van de tegenpartij.

Een vakbekwaam bouwexpert.


Is de aangewezen persoon om U onafhankelijk en onpartijdig advies te verstrekken omtrent uw bouwprobleem of bouwschade. Bouwexperten is door zijn jarenlange ervaring in de bouwwereld de aangewezen partner om uw belangen te behartigen.

 
Voorbeeld van een project - Conceptiefouten

 
   ELK DOSSIER IS MAATWERK
   Bouwexpert Van Goethem staat voor vakkennis en 40 jaar ervaring gekoppeld aan een efficiënte no-nonsens
   aanpak, de nodige toewijding, een sterk inlevingsvermogen en een vlotte communicatie.