top of page

Bouwen is kunst...stiel en ambacht

Het doel..."gepassioneerd zijn voor kunst/stiel en ambacht"...en dit is ver te zoeken nu...
Heden: bouwbedrijven..."Low budget en trachten om veel winsten te maken"...neemt hier nu de overmacht!
En dan bedoel ik niet alleen op architectuur...ontwerp of op papier (plannen)...en zomaar wat bakstenen op elkaar plaatsen enz...

Bouwen is: "regels van goed vakmanschap” . Hieronder wordt begrepen: “het geheel aan technische kennis, onder andere op vlak van stevigheid, stabiliteit, veiligheid en functionaliteit van bouwwerken, op een bepaald moment in de tijd verworven in de bouwsector.” Deze technische kennis – hoewel soms nog ongeschreven (stiel en ambacht) – is te vinden in normen (NBN), technische specificaties (STS), technische voorlichtingen van onderzoekscentra zoals het (WTCB), technische literatuur, enz...

Dit kan gaan over alles wat met bouwwerken te maken heeft van ruwbouw tot de volledige afwerking! Aannemer en architect worden geacht op de hoogte te zijn van de op een bepaald moment geldende regels van de kunst. Deze regels worden bindend door wettelijke of reglementaire verankering, contractuele verankering of “goede trouw” (art. 1135 oud BW). “volgt dat de aannemer niet alleen gehouden is tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de opdrachtgever is bedongen, maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels van de kunst” (Cass. 2 februari 2006).

Bijgevolg dienen de regels van de kunst te allen tijde in acht te worden genomen, ook al wordt de naleving ervan niet uitdrukkelijk (wettelijk, reglementair of contractueel) verankerd.Jammer genoeg merkt ik te vaak op bij bedrijven tot en met klasse 8...dat het besturende personeel zoals projectleiders/ werfleiders/ klantenbegeleiding...veel te weinig ervaringen hebben in uitvoerende opdrachten en zijn afwerkingen volgens de regel der kunst..."en dit binnen de normen"...alsook naar planning van uitvoeringen, ook staan zij veel te vaak onder een te grote druk om meerdere werven tegelijk te begeleiden...met soms nefaste gevolgen.

Ook merk ik op dat architecten niet altijd de werven goed opvolgen...of zelfs niet opvolgen! Na mijn ervaring van vele jaren bij controles als bouwexpert...durf ik het zelfs uitspreken...dat 80% van het besturend personeel (projectleiders/werfleiders) te weinig opgeleid/kennis en vaardigheden hebben van bouwgebeuren en dit op de werkvloer zelf...om deze op te volgen...en eigen bouwvakkers en ook onderaannemers aan te sturen bij juiste uitvoeringen ervan...en foutieve uitvoeringen te corrigeren enz...ook dat klantenbegeleiding niet op tijd/of zelfs niet...de aanpassingen door latere wijzigingen van de klant tijdens de uitvoeringsfase door te geven aan projectleiders!

De architecten/ingenieurs hebben een controle opdracht evenals een bijstandsplicht ten opzichte van de bouwheer. Als zij tijdens de uitvoering van hun controle opdrachten tekortkomingen opmerken, moeten zij dit om te beginnen de bouwheer ook hierover inlichten, in eerste instantie door middel van werfverslagen. Deze werfverslagen zijn essentieel zodat de architecten/ingenieurs kunnen aantonen te hebben voldaan aan hun plichten tot regelmatige werfcontroles en de bouwheer te hebben geïnformeerd over de door hun vastgestelde tekortkomingen die werden begaan door de aannemers en te hebben gecorrigeerd! 

Kleinere bedrijven 
Er wordt ook veel gesjoemeld (geknoeid) in uitvoeringen en te dure prijzen aangerekend bij kleinere aannemers (vaak buitenlandse aannemers). Waarbij de eigenaars in zak en as zitten en diep bedroefd zijn...en ook nog eens extra geld moeten ophoesten om de slecht uitgevoerde werken terug te laten herdoen! Denk twee keer na voor je met dergelijke firma's in zee gaat...want mooi praten en beloven kunnen zij allemaal hoor..."voor dat werken gestart zijn"...maar dan achteraf...zit je met een flinke kater! 

Alle foto's die je ziet op mijn site zijn werven waarbij ik al controles heb uitgevoerd op vraag van privé klanten of de VME (Vereniging van mede-eigenaars) voor algemene delen van het gebouw. 
 

bekijk andere foto's...klik hier

Oplevering / uitgestelde werken en laattijdigheidsboetes...klik hier


 

bottom of page