Zo wapen je je beter tegen conflicten met je buren

“In heel wat appartementsgebouwen heb je momenteel grote kosten. Oudere mensen zijn vaak niet meer geneigd om grotere investeringen te doen. Jongeren op hun beurt geven misschien eerst de voorkeur aan andere ingrepen. Het is maar een van vele voorbeelden die kunnen leiden tot frustraties binnen een gemeenschap van medebewoners.”

Aan het woord is Astrid Clabots, advocate bij Villa Juris Advocaten in Hasselt en schrijfster van het boek ‘Heibel in het appartementsgebouw’. Onze vraag aan haar: hoe vermijd je strubbelingen met je medebewoners? En als het toch voorkomt, hoe los je alles zo snel mogelijk op?

“Conflict in helft van gebouwen”

Onze redactie keek wat vreemd op toen we vorige week in de kranten lazen dat er sprake is van ruzie in de helft van de Vlaamse appartementsgebouwen. Met geldzaken als boosdoener nummer één, gevolgd door onder meer geluidshinder en vreemde geurtjes.

Hoe kan het zover komen?

Samenleven in een minimaatschappij leidt op de duur ongetwijfeld tot onenigheid. Maar er speelt meer mee: het Vlaamse gebouwenpark veroudert, en daar horen ook de appartementsgebouwen bij. Zij moeten mee evolueren, mee energetisch gerenoveerd worden. Dat heeft praktische gevolgen en natuurlijk heeft ook iedereen een eigen budget. En dat zorgt voor extra druk.

 

Daar komt ook nog eens het verschil in statuut bij: “Je zit meestal met twee groepen: de eigenaars die in hun flat wonen en zij die hun pand verhuren. Die laatste groep ziet een appartement misschien meer als investering en is minder vaak betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen en properheid van het gebouw.” Met andere woorden: de belangen spelen ook mee.

Tips?

Hoe kan je je als toekomstig koper van een appartement zo goed mogelijk voorbereiden, zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan?

  1. “Informeer je grondig over de eerdere kosten en investeringen in het gebouw voordat je een appartement koopt.”

  2. “Je kan ook heel wat ruzie vermijden door de reglementen in de appartementswet door te nemen. Die staan in de statuten die je krijgt bij de aankoop, maar ook in het wetboek. Zowel jij als huurder, als de eigenaar moeten zich hiernaar schikken.”

  3. Wat als een huurder zich niet gedraagt? “Overmatige burenhinder zal mogelijk toenemen als er meer investeerders bijkomen. Bij problemen wordt vaak de eigenaar aangeschreven op grond van de appartementswet, maar eigenlijk is burenhinder iets wat de mede-eigenaren moeten aanpakken. Je kan met andere woorden de eigenaar niet gaan verplichten om de huurder te dagvaarden.”

  4. “Als je voelt dat er een discussie ontstaat, stel je dan open voor eventuele bemiddeling. Discussies zijn nu eenmaal des mensen, zeker in een kleine gemeenschap. Door samen constructief te praten, al dan niet in het bijzijn van een bemiddelaar, vermijd je grotere problemen en mogelijk ook kosten achteraf.”

 

Zelf zet de advocate ook fors in op bemiddeling, zelfs via online consultaties: “Het is laagdrempelig en ik verkies erom om mensen uit de rechtbank te houden. Ook willen we eerstelijnsinformatie aanbieden langs deze weg: liever een goed voorbereide algemene vergadering dan nadien terug te moeten komen met een slechte beslissing.