top of page

Betalen van slotfactuur

Als je een betaling van de eindafrekening doet...waarvan de aannemer of bouwpromotor vraagt deze te voldoen...en dit ook 3 dagen voor de oplevering op hun rekening moet staan​...is dit automatisch een aanvaarding van de werken en oplevering...ook al heb je de PV nog niet ondertekend.

Betalen van slotfactuur

OPLEVERING

Aannemer /Bouwpromoter of projectontwikkelaar stuur u een slotfactuur...en laat u weten om dit te betalen voor de opleveringsdatum...aannemer vermeld erbij dat de betaling 3 dagen voor de oplevering plaatsvindt het saldo op zijn rekening moet staan...is niet correct en let daar mee op!

Een betaling van de laatste schijf (5% bij de meeste en ook de meerwerken) staat volgens de wet gelijk aan een aanvaarding van de oplevering en de uitgevoerde werken.

De bouwheer vraagt dus eigenlijk om de oplevering en de uitgevoerde werken al te aanvaarden.

Dat wil ook zeggen als wanneer de oplevering zal plaats vinden...het opmaken van een PV (proces-verbaal van voorlopige oplevering en overdracht van de woning) dan ook geen waarde meer zou hebben voor het noteren van al uw terechte opmerkingen...want de aannemer of bouwpromotor enz...kan u dan zonder meer onder druk plaatsen om uw terechte opmerkingen bij de rondgang alsnog niet te willen aanvaarden en te noteren...want u hebt eigenlijk de uitgevoerde werken al reeds aanvaard bij uw vooraf betaalde slotfactuur...wat ook regelmatig gebeurd zonder mijn bijstand.

Betaal uw slotsaldo pas na het ondertekenen van uw PV...dat mogen zij nooit weigeren!

Neem ook gerust uw tijd voor deze rondgang wat gemakkelijk 3 uur in beslag kan nemen...incl. het afronden van alle administratie.

Bouwheren die zeggen dat zij daar maar 1 uur voor voorzien hebben voor deze rondgang is niet terecht...jullie hebben het recht om een grondige inspectie te doen...wat zeker meer dan 1 uur tijd in beslag zal nemen.

Trouwens wanneer de PV (proces-verbaal) ondertekend wordt door alle partijen...dan ook de overdracht van woning of appartement een feit is...dat wil zeggen...dat op moment na ondertekening de bouwheer (aannemer/bouwpromotor enz...) geen eigenaar meer is...en eigenlijk ook geen toegang meer heeft tot deze woning zonder uw toelating...en indien u dat wenst zij uw woning onmiddellijk moet verlaten als je dat ook vraagt...ook al heb je de betalingen nog niet volledig uitgevoerd door er op dat moment een discutie ontstaat van een bepaalde afrekening!

Zorg er wel voor dat alle terechte afrekeningen volgens alle eerdere gemaakte afspraken wel betaald worden direct na deze ondertekening van PV...voor de onterechte aanrekeningen kan je dit achteraf trachten op te lossen met de bouwheer of via gerechtelijke wegen.

Wanneer de bouwheer alsnog weigert om uw sleutels te overhandigen...is dit geen probleem...het niet te willen overhandigen van uw sleutels...hebben dan ook geen enkele meerwaarde...want de overdracht van uw woning is al een feit en dan ook uw eigendom...u hebt het recht om een slotenmaker te laten komen voor een andere cilinder te plaatsen...wat ik in het verleden jammer genoeg ook al heb moeten toepassen...waarvan de deurwaarder en politie op voorhand al op de hoogte waren gebracht van dit incident...omdat wij het al vermoeden dat dit zou gebeuren tijdens deze oplevering!

BETALEN VAN EEN LAATSTE SCHIJF EN MEERWERKEN

Er zijn aannemers/bouwpromotors en projectontwikkelaars die het voorleggen van een betalingsbewijs terplaatse soms weigeren en u de sleutels niet willen overhandigen...is niet wettig.

Je mag een bewijs aanleveren door de overdracht...bv. met een instant betaling...via gsm of laptop aan te tonen terplaatse. Door een instant betaling uit te voeren staat het dan ook zeer snel op hun rekening.

Wat je ook kan is dat je aan de bank op voorhand vraagt dat zij direct na deze oplevering de betaling willen uitvoeren en de overdrachtsbewijs van betaling met handtekening en stempel door te sturen via mail naar hen.

bottom of page