top of page

De wet Breyne bij renovatiewerken.

De wet Breyne impliceert onder andere dat er een eigendomsoverdracht van het goed gebeurt. De uitvoering van renovatiewerken aan een gebouw waarvan de opdrachtgever al eigenaar is, valt bijgevolg niet onder de toepassing van de wet Breyne.

De wet Breyne bij renovatiewerken.

Hoe omvangrijk deze renovatiewerken ook zijn, speelt dus geen rol, ook al komt de waarde van de renovatiewerken overeen met de prijs van het gebouw.

Indien een aannemer of een bouwpromotor een woning verkoopt met een renovatiecontract, kan de situatie veranderen. In dit geval is er namelijk wel sprake van een eigendomsoverdracht. Indien het over een zogenaamde maxiverbouwing gaat, is de wet Breyne wel van toepassing.

Een maxiverbouwing is enkel van kracht als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

De renovatiewerken moeten minstens 80% bedragen van de prijs van het gekochte goed.

De prijs van de renovatiewerken moet hoger zijn dan 18.600,00 euro.

De koper moet de prijs in één of meerdere schijven betalen vóór de werken zijn afgerond.

Indien niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, spreekt men van een miniverbouwing. Bijvoorbeeld: Een aannemer of een bouwpromotor verkoopt een woning voor 200.000,00 euro en voert ook voor 50.000,00 euro renovatiewerken uit. Hier is de wet Breyne niet van toepassing gezien de renovatiewerken geen 80% bedragen van de verkoopprijs.

Tijdens de uitvoering van de renovatiewerken kunnen meerwerken ontstaan of kunnen omstandigheden ontstaan die niet gekend waren op het moment dat de overeenkomst is ondertekend. Hierdoor zou een miniverbouwing kunnen evolueren naar een maxiverbouwing. Dit resulteert echter niet automatisch in de toepassing van de wet Breyne. Enkel wanneer de verkoper bij de ondertekening van de overeenkomst doelbewust verzwijgt dat de voorwaarden van een maxiverbouwing zullen worden overschreden, wordt de wet Breyne alsnog van toepassing.

Een bouwexpert levert ook regelmatig technische bijstand bij de oplevering van renovatiewerken. Elke verbouwing heeft zijn eigen specificaties, laat u daarom deskundig adviseren door een expert terzake zodat u optimaal kan genieten van uw renovatieproject!

bottom of page