HOE BEREID IK ME VOOR?
  • Maak tijd vrij om aanwezig te zijn bij de controle

  • Zorg ervoor dat alle vertrekken toegankelijk zijn

  • Zorg ervoor dat we alle nutsvoorzieningen kunnen nakijken in werking (water, gas)

  • Zorg ervoor dat de controle overdag kan plaatsvinden (indien mogelijk)

  • Beperk gasten en pottekijkers tot een minimum (maximum 2)

MAAK TIJD VRIJ OM AANWEZIG TE ZIJN BIJ DE CONTROLE

Een typische controle duurt ongeveer 2 uur. Als de woning groot is of als er veel problemen zijn, mag u ervan uitgaan dat de controle langer duurt. Een volledige controle is niet alleen een geschreven rapport, maar ook een mondelinge presentatie die tijdens de controle wordt ingeleverd. Hoewel het niet absoluut noodzakelijk voor u is om aanwezig te zijn, moedigen wij het sterk aan dat u aanwezig bent. Als u er bent kunnen wij u nuttige raad geven, u uitleg verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw, en om het even welke vraag van u beantwoorden.

ZORG ERVOOR DAT WE OVERAL BINNEN KUNNEN

Het komt al te vaak voor bij een controle dat wij geen toegang hebben tot sommige zeer belangrijke onderdelen van de woning. Vraag aan de eigenaar van de woning om u vrije toegang te verlenen tot de zolder, kelderverdieping, garage, keuken, badkamers, slaapkamers, elektriciteitskast, waterteller, en ook tot de verhuurde delen van het pand. Uit eerbied voor het bezit van anderen, verplaatsen zij geen meubilair, bezittingen of wat dan ook. De inspecteur is immers te gast in iemand anders huis. Het gebeurt dat hij aanmeld voor een controle maar dat we de woning op geen enkele manier binnen kunnen. Om zeker van te zijn dat er een volledige toegang tot het pand in kwestie te bekomen, raden we u aan om met de vastgoedmakelaar of de verkoper van de woning contact op te nemen de dag vóór de controle.

ZORG ERVOOR DAT WE ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN WERKING KUNNEN NAKIJKEN

Om de verwarming, het sanitair, de elektriciteit en andere zaken van het huis kunnen na te kijken zoals het hoort, is het belangrijk dat ‘alles aangesloten’ is en dat ‘alles werkt’. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, maar wij adviseren u het nodige te doen opdat de nutsvoorzieningen operationeel zijn tijdens de controle.

ZORG ERVOOR DAT DE CONTROLE OVERDAG KAN PLAATSVINDEN

Om het dak en de buitenkant van de woning behoorlijk te bekijken, adviseren wij om de controle overdag te laten plaatsvinden, als het kan. 

BEPERK GASTEN EN POTTEKIJKERS TOT EEN MINIMUM

Heel wat mensen denken dat de controle een perfecte gelegenheid voor hen is om de woning aan al hun verwanten en vrienden te tonen. Jammer genoeg zijn die mensen niet de eigenaars van de woning, noch specialisten in geleide wandelingen. Kort en duidelijk, de controle is beter naarmate er minder mensen aanwezig zijn bij de controle. Een controle is een intensieve bezigheid die volledige concentratie vereist van de inspecteur en van uzelf. Daarom dringen wij erop aan dat niet meer dan twee volwassenen de controle bijwonen.