Nuttige links

antwerpen_logo_rood.png
antwerpen_logo_rood.png
vlaanderen-logo.jpg
vlaanderen-logo.jpg
logo_nl.png

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kan u raadplegen via - https://omgeving.vlaanderen.be/grup

Bijzondere plannen van aanleg kan u raadplegen via - www.antwerpen.be

Het gewestplan kan u raadplegen via - https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan  

De verordening hemelwater kan u raadplegen via - https://omgeving.vlaanderen.be   

De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via - https://omgeving.vlaanderen.be   

De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via - www.ruimtelijkeordening.be   

De bouwcode kan u raadplegen via - www.antwerpen.be  

De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn opgemaakt, kan u
raadplegen via -
 www.wonenvlaanderen.be

Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via -  https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018076.html  

BGO Wonen: de beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van
eengezinswoningen - De BGO Wonen kan u raadplegen via -
 www.antwerpen.be   

Formulier 43 B: Aangifte voor FOD Financiën (Kadaster) -https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/aangifte

Elk beslist plan heeft een unieke code, waarmee gecontroleerd kan worden of een willekeurig plan identiek is aan het besliste plan. - https://hash.onlineconvert.com/md5-generator

Bronbemalingen van bouwkundige werken - https://www.aquafin.be/nl-be/bedrijven/water-lozen/lozen-van-bemalingswater

Richtlijnen inzake groendaken - https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-03/kb_fed_basisnorm.pdf

Archeologische toevalsvondsten - https://www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier

De installatie van een septische put is verplicht in Antwerpen. De bepalingen over het volume staan in de Bouwcode. - https://water-link.be/sites/default/files/2018-03/m1.116_septische_put.pdf   

Autostal- en autoparkeerplaatsen - https://www.antwerpen.be/info/54981967cda8a75b538b45cc/belasting-op-ontbrekende-autostal-en-of-autoparkeerplaatsen-2015-2019