Prijzen plaatsbeschrijving huurovereenkomst

Appartement

INTREDE/UITTREDE HUUR

INTREDE HUUR 
 

UITREDE HUUR 
 

Per kamer

35

25

Per Keuken

75

35

Per badkamer

75

35

Inkomhal

35

25

Per WC / natte cel

45

25

Buitenaanleg 

65

30

Kelder/berging

30

20

Plaatsbeschrijving van een appartement tot 90 m²

Voor plaatsbeschrijvingen groter dan 90 m² bel ons op 0472/59 18 98

Kosten overzicht per appartement

Volgende voorbeelden geven u een idee.

INTREDE/UITTREDE HUUR

INTREDE HUUR 
 

UITREDE HUUR 
 

Appartement 1 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

285

190

Appartement 2 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

320

215

Appartement 3 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

355

240

Woning

INTREDE/UITTREDE HUUR

INTREDE HUUR 
 

UITREDE HUUR 
 

gesloten bebouwing

400

300

Half open bebouwing

480

330

Open bebouwing

530

350

Plaatsbeschrijving van een huis tot 160 m²

Voor plaatsbeschrijvingen groter dan 160 m² bel ons op 0472/59 18 98

Gemiddelde woning (160m2 tot 270m2) op aanvraag

Grote woning (groter dan 270m2) op aanvraag

Wij kunnen tevens de te beschrijven ruimtes opmeten en in plan brengen aan een kleine meerprijs. Zodoende hebt u onmiddellijk de nodige gegevens voor onder andere brandverzekering.

Foto's: Prijs voor afleveren van foto's op CD-rom 30 euro (incl. btw)

Plaatsbeschrijving voor aanvang en einde bouwwerken

Aannemers, architecten, bouwheren maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners of de overheid te voorkomen.

 

Door de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving voor aanvang werken, vermijdt u alvast bijkomende discussies over de effectieve gevolgschade bij een eventueel schadegeval door trillingen, verzakkingen, aanstoting, doorboring,...

De prijs voor een beschrijving is afhankelijk van een aantal factoren. Om zeker te zijn vraagt u best onze offerte.

Alle contactgegevens dienen te worden voorzien door de opdrachtgever. Alle eigendommen dienen toegankelijk te zijn op hetzelfde overeengekomen tijdstip. Per bijkomende verplaatsing zal 50 € extra in rekening gebracht worden.

Minimum bedrag per opdracht bedraagt 200 € bij een plaatsbeschrijving bij huur-intrede of huur-uittrede

Alle prijzen zijn inclusief verplaatsing en administratiekosten tot straal van 30km gemeten vanaf expertise-bureau, meer dan 30 km 0,5 euro per bijkomende km.

 

 

Een plaatsbeschrijving of een staat van bevinding is een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt bij het intreden van de huurder. Concreet bevat de plaatsbeschrijving per ruimte een beschrijving van de staat van de ruimte en een opsomming van de gebreken. Wat niet in een plaatsbeschrijving is opgenomen, wordt geacht in goede staat te zijn!

De opmaak van een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730).

  • Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007> Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. § 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft. § 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

  • Art. 1731. <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. § 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.