CBNAT_PHB1.png

  Prijzen plaatsbeschrijving huurovereenkomst

  inclusief 21% BTW

  Appartement

  INTREDE/UITTREDE HUUR

  INTREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  UITREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  Per kamer

  35

  25

  Per Keuken

  75

  35

  Per badkamer

  75

  35

  Inkomhal

  35

  25

  Per WC / natte cel

  45

  25

  Buitenaanleg 

  65

  30

  Kelder/berging

  30

  20

  Plaatsbeschrijving van een appartement tot 90 m²

  Voor plaatsbeschrijvingen groter dan 90 m² bel ons op 0472/59 18 98

  Kosten overzicht per appartement

  Volgende voorbeelden geven u een idee.

  INTREDE/UITTREDE HUUR

  INTREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  UITREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  Appartement 1 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

  285

  190

  Appartement 2 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

  320

  215

  Appartement 3 slaapk, keuken, living, wc, badkamer, berging, inkomhal

  355

  240

  Woning

  INTREDE/UITTREDE HUUR

  INTREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  UITREDE HUUR 
  ( INCL. BTW )

  gesloten bebouwing

  400

  300

  Half open bebouwing

  480

  330

  Open bebouwing

  530

  350

  Plaatsbeschrijving van een huis tot 160 m²

  Voor plaatsbeschrijvingen groter dan 160 m² bel ons op 0472/59 18 98

  Gemiddelde woning (160m2 tot 270m2) op aanvraag

  Grote woning (groter dan 270m2) op aanvraag

  Wij kunnen tevens de te beschrijven ruimtes opmeten en in plan brengen aan een kleine meerprijs. Zodoende hebt u onmiddellijk de nodige gegevens voor onder andere brandverzekering.

  Foto's: Prijs voor afleveren van foto's op CD-rom 30 euro (incl. btw)

  Plaatsbeschrijving voor aanvang en einde bouwwerken

  Aannemers, architecten, bouwheren maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners of de overheid te voorkomen.

   

  Door de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving voor aanvang werken, vermijdt u alvast bijkomende discussies over de effectieve gevolgschade bij een eventueel schadegeval door trillingen, verzakkingen, aanstoting, doorboring,...

  De prijs voor een beschrijving is afhankelijk van een aantal factoren. Om zeker te zijn vraagt u best onze offerte.

  Alle contactgegevens dienen te worden voorzien door de opdrachtgever. Alle eigendommen dienen toegankelijk te zijn op hetzelfde overeengekomen tijdstip. Per bijkomende verplaatsing zal 50 € extra in rekening gebracht worden.

  Minimum bedrag per opdracht bedraagt 200 € bij een plaatsbeschrijving bij huur-intrede of huur-uittrede

  Alle prijzen zijn inclusief verplaatsing en administratiekosten tot straal van 30km gemeten vanaf expertise-bureau, meer dan 30 km 0,5 euro per bijkomende km.

   

   

  Een plaatsbeschrijving of een staat van bevinding is een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt bij het intreden van de huurder. Concreet bevat de plaatsbeschrijving per ruimte een beschrijving van de staat van de ruimte en een opsomming van de gebreken. Wat niet in een plaatsbeschrijving is opgenomen, wordt geacht in goede staat te zijn!

  De opmaak van een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730).

  • Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007> Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. § 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft. § 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

  • Art. 1731. <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. § 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.