EXPERTISES
EEN BOUWTECHNISCHE KEURING VOOR 

Controle van woningen van 0 m² tot en met 90 m²                                     

Controle van woningen van 90 m² tot en met 160 m²                                  

Controle voor woningen groter dan 160 m² 

 

Mail of bel ons op 0472/59.18.98

Bouwplan architect as built beschikbaar?

 

Bijstand bij voorlopige oplevering 

Het grote verschil wat VG Expert zo exclusief maakt met andere experten is dat expert Noël Van Goethem zelf vele huizen heeft gebouwd, hij weet dan ook waar hij moeten kijken en over wat hij spreekt!

Je kan enkele van zijn vele projecten terug vinden bij referenties.

 

Je kan kiezen uit onderstaande waar je in wil bijstaan

 

1) Nazicht van overeenkomst (contract).

2) Nazicht lastenboek en digitale plannen.

3) 1st plaatsbezoek voor de afgesproken opleveringsdatum.

     Enkele dagen voor de voorlopige oplevering bekijk ik de bouw grondig na volgens lastenboek 

     en de regel der kunst.

4) Nazicht voor termijnoverschrijding (rekening houden met weerverlet dagen)

5) Nazicht van alle betalingen volgens overeenkomst contract en welk bedrag staat nog open (eindfactuur)!

    Hopelijk heb je nog een redelijk bedrag openstaan als eindafrekening?

6) As built dossier nazien.

7) Op bureau nazicht van alle opgevraagde documenten / lastenboek / contracten en plannen van de bouw,

    digitaal door te sturen!

8) Nazicht van mijn opgemerkte gebreken en de nog uit te voeren werken reeds uitgevoerd zijn.

9) Termijn vastleggen voor nog uit te voeren opmerkingen na ondertekenen van voorlopige opleveren!

10) bespreken eventueel termijnoverschrijding en vastgestelde boete!