top of page

ETICS met pleister - Aansluiting met een gevelbekleding

ETICS met pleister - Aansluiting met een gevelbekleding - bouwdetails
ETICS met pleister - Aansluiting met een gevelbekleding

1. - Afb. 1: Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de gevelbekleding)

LEGENDE (de volgorde stemt overeen met de fasering van de werken)

1. Draagstructuur (gevelbekleding)
2. Isolatie (gevelbekleding)
3. Drukvaste, schroefbare isolatie, zoals EPS of PU met hoge densiteit
4. Regenscherm (gevelbekleding)
5. Deflector (corrosiebestendig profiel)
6. Afdichtingsband (ETICS)
7. Start- of aansluitprofiel uit pvc (ETICS)
8. Lijm (ETICS)
9. Isolatieplaat (ETICS)
10. Bepleistering (ETICS)
11. Luchtspouw (bij een geventileerde gevel)
12. Gevelbekledingselement


Aandachtspunten

Algemeen

- Bij de aansluiting van een ETICS tegen of op een geventileerde gevel dient men steeds in een voldoende grote opening tussen de gevelbekleding en de aanpalende constructie te voorzien teneinde de ventilatie veilig te stellen.
Voor houten bebordingen verwijzen we naar de TV 243, voor metalen gevelbekledingen naar de TV 266 en voor andere gevelbekledingen naar de technische richtlijnen van de betreffende fabrikanten.
Ter verzekering van de waterdichtheid dient men ook voldoende aandacht te besteden aan de correcte uitvoering van het regenscherm.
Dit regenscherm kan de correcte verlijming van het ETICS bemoeilijken. In voorkomend geval wordt de verklevingszone van het regenscherm best zo klein mogelijk gehouden (maximum 15 cm). Bij twijfel moet het ETICS in de betrokken zone mechanisch bevestigd worden.

Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de gevelbekleding)

- Om de snelle evacuatie van het water toe te laten en een gebeurlijke vervuiling en degradatie van het ETICS te vermijden, moet men ter hoogte van de horizontale aansluiting tussen het ETICS en de gevelbekleding in een corrosiebestendige deflector (uit een stijve kunststof, gelakt of geanodiseerd aluminium of roestvast staal) met een minimale helling van 5 % voorzien (nr. 5).
- Om koudebruggen te vermijden, mag de deflector niet doorlopen tot aan de dragende structuur. Hij kan mechanisch bevestigd worden op de kopse zijde van de draagstructuur (nr. 1). Als alternatief kan men ook gebruikmaken van harde vochtbestendige isolatieblokken (zoals EPS of PU met hoge densiteit) (nr. 3) waarin geschroefd kan worden.

Verticale aansluiting (het ETICS komt tot tegen de naastliggende gevelbekleding)

- De aansluiting tussen de gevelbekleding en het ETICS wordt tot stand gebracht met behulp van een stijf profiel (uit een stijve kunststof, gelakt of geanodiseerd aluminium of roestvast staal) (nr. 5) dat tot doel heeft om de waterdichte aansluiting van het ETICS met een afdichtingsband mogelijk te maken en de gevelbekleding af te schermen.
- De ETICS-fabrikanten beschikken hiervoor in de regel ook over specifieke sokkelprofielen.

bottom of page