top of page
Home/ Conceptiefouten
Voorbeeld van een project!
Conceptiefouten en koudebruggen - werf in Antwerpen
IMG_20201217_101757.jpg
IMG_20201217_101752.jpg
PXL_20201203_073501457.MP (1)
P1000776
P1000778
P1000773
P1000772
P1000774
P1000777
P1000769.JPG
IMG_20201217_101745.jpg

Ontkoppeling van nieuw buitenmuren met de gemene muren (Koudebruggen)

Na mijn advies om muren te ontkoppelen en koudebruggen te vermijden, schrijft de ingenieur het volgende:

"Ik lees in het verslag van de expert van de bouwheer dat er een ontkoppeling dient te gebeuren van de nieuwe achtergevel met de rechterscheimuur. Ik raad dit ten stelligste af daar deze muur ook mee voorziet in de dwarse stabiliteit van de scheimuur. Ik accepteer geen enkele vorm van schadeclaim i.v.m bouwschade indien deze muren niet verankerd zijn aan elkaar.

 

De ingenieur neemt hier zijn standpunt in en ik begrijp zijn bezorgdheid.

 

" Ik raad dit ten stelligste af daar deze muur ook mee voorziet in de dwarse stabiliteit van de scheimuur".

 

Ook verneem ik van hem waar zijn bezorgdheid het meest naar toe gaat, en dit op de eerste verdieping aan de gemene muur van gebuur rechts. Hier spreekt hij uit dat er een buiging bij de gemene muur zou kunnen ontstaan in de richting van isolatie en nieuwe muur doordat deze de isolatie zou kunnen indrukken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierin heb ik geantwoord dat er voldoende oplossingen zijn om dit tegen te gaan en de muur toch te ontkoppelen. Over de isolatie zelf en ontkoppeling spreekt hij hierin niet over uit, het gaat meer over de dwarse stabiliteit van de scheimuur!

 

Ik verklaar

 

Wat is er nu uitgevoerd?

 

1) Snelbouw is niet ingebonden in de gemene muur!

2) Er zouden stalen staven geplaatst zijn in de gemene muur en tussen nieuwe metselwerken? Hoe dit uitgevoerd is en om de

    hoeveel lagen is mij niet duidelijk, en is dit met chemische anker uitgevoerd en correct?

 

Dus omdat de nieuwe snelbouw eigenlijk er maar tegen gemetst is en alleen maar vast zit met deze ankers zie ik hierin niet het probleem om deze muur te ontkoppelen. Is ook geen grote destructieve ingreep om dit nog aan te passen!

Ik geef jullie enkele voorbeelden:

Gebruik van de juiste drukvaste isolatie als oplossing. Hier zijn na mijn onderzoek zeker twee mogelijkheden.

 

1) XPS-isolatie platen: met de volgende eigenschappen - XPS staat voor geëxtrudeerd polystyreen. XPS wordt ook wel polystyreen hardschuim genoemd.

 

Waarvoor wordt het gebruikt? 

 

XPS-isolatieplaten gebruikt men vaak voor het isoleren van kelders, spouwmuren, binnenmuren, buitenmuren, vloeren en daken aangezien ze drukvast zijn! zijn te verkrijgen in verschillende dikte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Foamglas blokken = cellulair glas is een licht, hard en duurzaam isolatiemateriaal en bestaat uit miljoenen hermetisch gesloten

    glazen cellen. Foamglas -isolatie biedt een uitzonderlijke combinatie van eigenschappen waaronder onbrandbaarheid, zeer hoge

    drukvastheid gegarandeerde water- en dampdichtheid en langdurige thermische prestaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien deze Foamglasblokken niet goedkoop zijn zou men dit gebruikt kunnen hebben op het eerst verdiep, en dit 5 cm dik zodat het mooi aansluit met isolatie die men zou plaatsen binnen aan de gemene muur.

 

Gelijkvloers zou men XPS kunnen gebruikt hebben.

Een koudebrug (thermische brug) is praktisch gezien een verbinding in een constructie waarbij de "kou" van buiten naar de binnenzijde van de constructie geleid wordt. Gevolg van deze koudebrug is, naast warmteverlies, vooral condensatie van waterdamp in de warme lucht en daardoor soms schimmelvorming en geurhinder ontstaan, In de zomer is het omgekeerd, dan kan er namelijk warme lucht langs de ‘koudebruggen’ binnenkomen!

 

Kan perfect opgelost worden met mijn twee voorstellen!

Na mijn antwoord op zijn schrijven, hieronder antwoord van de ingenieur!

"Ik blijf hier bij mijn standpunt dat de muren niet ontkoppeld mogen worden. Er bestaan drukvaste isolatiematerialen die in samenhang met ankers voor een thermische onderbreking kunnen zorgen en de koppeling toch garanderen. Het voorstel van uw expert met foamglas is hier een goed voorbeeld van, doch is dit een zeer dure oplossing voor de thermische onderbreking. Dit voorstel van de expert is stabiliteitstechnisch mogelijk."

Een dure oplossing is dit niet als je vergelijk met de problemen die er kunnen ontstaan achteraf, trouwens als men Perinsul plaatst tijdens het optrekken van snelbouw, is dit maar een kleine handeling om dat recht tegen de gemene muur te plaatsen. Alleen het materiaal is duurder dan andere isolatie, maar het gaat hier maar over enkele meters! 

De architect had dit moeten weten, maar toen ik hem daarover aansprak ter plaatsen viel hij uit de lucht. Dus acht ik hem dan ook verantwoordelijk bij gebrek aan kennis hiervan.

Mijn antwoord naar de architect:

Ik blijf bij mijn standpunt dat deze muren ontkoppeld moesten geweest zijn, dus nog uit te voeren!

Conceptiefouten bij gebruik van stalen liggers en kolommen i.p.v. beton!

Het verhaal begint bij de plannen die opgemaakt zijn in 1930:

Het lezen en begrijpen van zeer oude bouwplannen "it's a must", wat voor een afgestudeerde architect een basis is en de nodige kennis hiervan dient te beheren, Onbegrijpelijk dat hier niet het geval was, en de gevolgen van conceptiefouten zwaar doorwegen!

bestaande en nieuwe bouwplannen!

Bij mijn nader onderzoek heb ik het volgende opgemerkt.

 

1) Op de bestaande bouwplannen dd. van 21 maart 1930 merk ik dat hier de gemene muren 28 cm of 36 cm aangegeven staat

    (36cm is doorgehaald) bestaande situatie is 18 cm, alsook beerput met tussenschot en deksel (toegang via buitenkoer) staat

    ingetekend binnen de bouwoppervlakte en juist tegen de buiten toilet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestaande bouwplannen dd. van 21 maart 1930                                          Nieuwplan dd. 04/11/2020

2) Op de aangepaste plannen dd. van 26 sept 1958 is deze woning al eens verbouwd en wordt hier geen melding meer van gemaakt!

3) Op nieuwe plannen dd. van 04/11/2020 is de beerput verkeerd ingetekend en de gemene muurdikte van 28 cm overgenomen van

    de bestaande plannen uit 1930.

 

    Ook tussenmuur 18 cm hal en zitkamer/ tussenkamer werd overgenomen, bestaande situatie 10 cm.

4) Tussenmuur hal en zitruimte/tussenkamer staat op de oude plannen als 18 cm of 10 cm aangeduid!

5) Op de nieuwe plannen dd. van 04/11/2020 staat het volgende vermeld: "geen destructieve onderzoek uitgevoerd" Je hoeft geen

     constructies af te breken om terplaatse verschillende zaken op te merken!

 

Ik verklaar:

 

a) Gemene muren: als je terplaatse aan de achterkant van de woning (tuin) de gemene muren bekijkt valt het al direct op dat aan de linkerkant de scheidingsmuur hier maar 18 cm is i.p.v. 28 cm! Hierbij kom men de nieuwe plannen al aanpassen "voor" dat de werken gestart waren!

b) Ook vanuit de tuin, merk je direct een deksel buiten de bouwoppervlakte die toegang geeft tot de beerput!

c) Tussenmuur hal en zitruimte/tussenkamer: als men de oude plannen van 1930 goed bekeken hadden dan kon je merken dat de

    architect van toen twee keuzes gelaten heeft voor de aannemer betreft alle muurdikte' s 36/28 - 18/10 - 28/18, in de hal terplaatse

    kon men ook gemakkelijk nakijken of deze nu 18 cm of 10 cm is? Is dus 10 cm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik merk op dat men terplaatse de woning te weinig of niet onderzocht heeft en gewoon de oude plannen van 1930 als maatstaf heeft gebruikt, buiten de beerput want die heeft men verkeerd ingetekend.

Dat dit een zeer grote impact heeft gehad in een latere imperatieve wijzigingen die men heeft moeten doorvoeren "tijdens" de bouwwerken die al gestart waren, is zeer duidelijk. Met name een stabiliteit wijziging die een gevolg heeft er nu overal kolommen staan en uitvullingen van minstens 20 cm noodzakelijk zijn nu, en dit in volledige gyprocwanden met een enorme plaatsverlies. Voor deze wijziging had de ingenieur overal opleg voorzien "in" de gemene muren van 28 cm wat een groot verschil zou geweest zijn dan wat wij nu zien!

De architect schrijft het volgende in zijn werfverslag, en dit tijdens de gestarte werkzaamheden:

 

"Overlopen stabiliteitsstudie: Ing. Heeft de studie aangepast opdat de structuur lichter zou worden. Hierbij is er rekening gehouden met scheimuren van 28 cm dikte. Bij controle is er twijfel of de scheimuren de getekende dikte van 28 cm hebben. ( werd zo opgenomen in de plannen uit het archief). De studie zal terug worden aangepast gezien er bij afwezigheid van de 1,5 steense scheimuren de sloffen hierop niet kunnen worden uitgevoerd."

 

Uiteraard had deze vastelling vooraf vastgesteld moeten zijn, en dit tijdens een voorstudie alvorens men de plannen indient bij stedenbouw!

De architect

 

Als de architect de oude plannen van 1930 goed kon "begrijpen en doorhebben", en dat hij terplaatse een vergelijking had gedaan was dat een heel andere zaak geweest. Naar mijn mening heeft hij op geen enkele wijze een grondige studie gedaan in dit dossier, met de gekende gevolgen, en een zeer grote teleurstelling voor de eigenaars, en serieuze meerkosten. Hierin is de architect niet vakkundig te werk gegaan, en mis ik hier ervaring in zo een dergelijk project.

 

De aannemer gaat hierin ook niet vrijuit, een aannemer is geacht de volledige kennis van bouwgebeuren te beheren, als hij bij zijn plaats bezoeken beter en grondiger te werk was gegaan, en dit ter vergelijking met de plannen van de architect, dan had hij ook deze fouten in zijn plannen opgemerkt.

 

 

Het volgende schrijft de architect:

"Stalen liggers: stalen liggers opleggen op een gemene muur zijn uitvoerbaar maar ook kostelijk
omwille van de risico’s. De gehele uitvoering van het staal werd besproken met aannemer en
ingenieur tijdens de eerste werfvergadering ter plaatse. In overeenstemming werd de toegepaste
uitvoering bepaald. Hierin volgen we wederom het advies van de ingenieur. Ik denk evenmin dat de
ingenieur een andere uitvoering had voorgesteld bij een andere aannemer."

De ingenieur had wel degelijk een andere uitvoering uitgewerkt in tegenstelling tot wat de architect schrijft, alle staalconstructies waren wel degelijk voorzien opgelegd te worden in de gemene muren die de architect aangaf 28 cm te zijn, en niet 18 cm zoals deze nu zijn! Het gevolg dat daar nu overal kolommen staan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien heel dit voorafgaande geschiedenis van deze woning, blijf ik bij mijn mening, dat men hier beter gekozen had voor betonconstruct in uitvoeringen dan staal, dan waren er veel problemen m.b.t. extra kosten en plaatsverlies door stalenkolommen ermee opgelost!

 

Uiteindelijk geeft de architect in zijn tweede schrijven toe dat betonconstructie hier wel degelijk mogelijk was, toen ik dit las viel ik bijna van mijne bureaustoel! Wel veel te laat om daarmee nog af te komen. Hij hielt altijd vol dat ik er niets van kende en dat mijn verslag vol fouten, hiaten en discrepanties bevatten? Hij stel zich ook de vraag of ik wel ervaren genoeg ben en een opleiding genoten had, tot dat de ingenieur mijn bevindingen bevestigde en niet afkeurde, reactie van architect is wel anders nu. Ik verwacht zulke uitspraken niet van een architect die een degelijke opleiding heeft gehad, van een aannemer kan ik dat wel verwachten! 🙂

Zijn antwoord:

"Stalen constructie – betonconstructie: De structuur van de nieuwe achterbouw had inderdaad ook in
beton kunnen worden uitgevoerd."

Dit geeft duidelijk aan hoe onervaren deze architect is en te weinig kennis heeft om zo een dergelijk project naar de noden van de eigenaars tot een goed einde te kunnen brengen!

Er kunnen ook best wat vragen gesteld worden over de verantwoordelijkheid van de architect in deze; Met name het gebrek aan regelmatig toezicht m.b.t. de opmerkingen, en het op de hoogte houden van de nieuwe eigenaars in materies met belangrijke impact op het dagelijks gebruik en genot van deze woning.

 

De architect heeft een controleopdracht evenals een bijstandsplicht ten opzichte van de bouwheer. Als hij tijdens de uitvoering van zijn controleopdracht tekortkomingen opmerkt, moet hij dit om te beginnen de bouwheer ook hierover inlichten, in eerste instantie door middel van werfverslagen.

 

Deze werfverslagen zijn essentieel zodat de architect kan aantonen te hebben voldaan aan zijn plicht tot regelmatige werfcontrole en de bouwheer te hebben geïnformeerd over de door hem vastgestelde tekortkomingen die werden begaan door de aannemer en te hebben gecorrigeerd.

 

De aannemer

Hier is de aannemer gewoon om altijd stalen constructies te gebruiken in tegenstelling van betonconstructies want daar heeft de aannemer geen ervaring mee? 

 

En toch is hij een algemene aannemer?

De aannemer gaat hierin ook niet vrijuit, een aannemer is geacht de volledige kennis van bouwgebeuren te beheren, als hij bij zijn plaats bezoeken vooraf beter en grondiger te werk was gegaan, en dit ter vergelijking met de plannen van de architect, dan had hij ook deze fouten in zijn plannen ook opgemerkt.

Als deze aannemer niet genoeg ervaring heeft om deze werken te kunnen uitvoeren volgens de noden en bijstand op vraag van de eigenaars, dan had hij dit nooit mogen aannemen!

 

Een aannemer is ook geacht te kunnen bijstaan bij de architect en ingenieur, om zijn ervaringen in stabiliteit en bouwgebeuren die hij zo moeten beheren te kunnen bespreken naar mogelijkheden met hen en de eigenaars, zoals bv. in betonconstructie i.p.v. staal, en wat daar de impact van het dagelijks gebruik en genot van deze woning is, en kostprijs!

Heel jammer voor dit mooi project!

IMG_20201217_101745.jpg
xps-isolatie.jpg
unnamed.jpg
TDS-215(1).png
Knipsel(2).png
002_Plan.png
Scan0002.jpg
IMG_20201217_101745.jpg
IMG_20201217_101804(10).jpg
bottom of page