top of page
De Wet Breyne

Deel 5

EIGENDOMS- EN RISICOOVERDRACHT


De rechten van de verkoper op de grond en op de bestaande opstallen gaan dadelijk over op de koper terwijl de  eigendomsoverdracht van de te bouwen opstallen gebeurt naarmate de bouwmaterialen worden verwerkt.

Het risico (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de zaak door toeval of overmacht zoals stormschade, diefstal, brand, ...) wordt daarentegen slechts overgedragen op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de werken (voor appartementen: op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de privatieve gedeelten).

Verder mag de overeenkomst geen beding van wederinkoop² inhouden.

Sanctie: elk strijdig beding wordt als ongeschreven beschouwd. 
bottom of page