top of page

Muurvoet - gevelplint

Muurvoet - gevelplint

1. Deur
2. Anticapillaire barrière
3. Cementering of luchtdichtheidsfolie
4. Isolerend bouwblok
5. Vochtbestendig isolatiemateriaal
6. Membraan met gelaste of gelijmde naden
7. Samendrukbaar materiaal
8. Gevelplint
9. Spouwdrainering
10. Eventuele anticapillaire barrière


De plint uit natuursteen die zich aan de voet van de gevel bevindt, kan ofwel op het metselwerk gelijmd worden in het vlak van de gevel, dan wel met behulp van geschikte draagankers in het dragende metselwerk bevestigd worden. In bepaalde gevallen wordt er gebruikgemaakt van gevelplinten met een dikte van 80 à 100 mm, die het gevelmetselwerk ondersteunen.

Bij een gelijmde plaatsing worden de plinten uit natuursteen met een dikte van 20 à 30 mm aangebracht op een buitenspouwblad van vorstbestendige snelbouwstenen of betonblokken met een dikte van 90 mm.

Indien men de uitsprong van de plint ten opzichte van het zichtvlak van het gevelmetselwerk enigszins wenst te beperken, dan kan men een bredere spouw voorzien, zodat het metselwerk waarop de plint aangebracht wordt iets naar binnen verplaatst kan worden.

Het verlijmen van de plinten op de ondergrond gebeurt best volvlakkig en met een voor natuursteen geschikte kleefmortel of lijm, om kleurverschillen te beperken en vlekvorming tegen te gaan. De ondergrond dient bovendien gevrijwaard te blijven van een intensieve bevochtiging, omdat deze zich in de natuursteen zou kunnen aftekenen.

Een alternatief bestaat erin om de plinten mechanisch te bevestigen met geschikte ankers, waarbij de luchtspouw achter de bekleding gehandhaafd wordt. Door deze manier van werken neemt de schokbestendigheid van de plint echter af. Het hoger gelegen gevelmetselwerk wordt in voorkomend geval ondersteund door een geschikt profiel.

Wanneer er een plint uit natuursteen aan de gevelvoet voorzien is, dan moet er boven de plint een spouwdrainering aangebracht worden om het eventueel aanwezige spouwwater naar buiten af te voeren.

Verder dient men te voorkomen dat de verharding rond het gebouw druk zou uitoefenen op de plinten (bv. als gevolg van thermische bewegingen, zie afbeelding 42), door de tussenplaatsing van een samendrukbaar materiaal.

bottom of page