top of page

Scheuren in pleisterwerk

Hoe kunnen scheuren in een binnenbepleistering ter hoogte van de aansluiting tussen de muur en het plafond vermeden worden?


Scheuren in pleisterwerk

Bij voorlopige opleveringen worden maar al te vaak door de bouwpromotors en aannemers verwezen dat het insnijden van pleisterwerken behoord tot de schilder...klopt niet...Buildwise geeft duidelijk hieronder weer dat het de taak is van een stucadoor bedrijf!

----------------------------------------------------------------------------

BUILDWISE (WTCB)

Scheuren in de binnenafwerking in de hoek tussen de wanden en het plafond zijn nooit volledig te vermijden. Men kan wel maatregelen treffen om dit risico te beperken.

Bij muur- en plafondbepleisteringen moet de stukadoor een insnijding in het nog verse pleister maken (horizontaal indien de wanden na het plafond bepleisterd worden en verticaal indien omgekeerd) en vervolgens een soepele voeg aanbrengen.

Bij niet-dragende binnenwanden is het risico op barsten groter. Het gebruik van een strook wapeningsweefsel of van allerhande profielen, lijsten of plinten die de voeg maskeren of net accentueren, is dan ook aanbevolen.

Bij lichte binnenwanden en verlaagde plafonds (bv. uit gipskarton) moet men aan de onderlinge aansluiting eveneens in een zekere speling voorzien of een insnijding maken. Nadien kan men ook hier een soepele kitvoeg, profiel, lijst of plint aanbrengen. Het gebruik van een voegband of wapeningsnet wordt niet altijd voorgeschreven door de fabrikanten.

Zie Buildwise

https://www.buildwise.be/nl/help-center/faq/hoe-scheuren-in-de-hoek-tussen-de-muur-en-het-plafond-vermijden/

Beschrijving van de huidige praktijk inzake binnenbepleisteringen voor wanden en plafonds: pleisterwerk van 20 mm dikte maximum en verschillende mogelijke soorten pleisterwerk (traditioneel pleisterwerk, droog gebruiksklaar pleisterwerk, pleisterwerk met speciale functies) en hun keuze, eisen met betrekking tot de te bepleisteren ondergrond, uitvoeringsvoorwaarden en -beperkingen (aspecten die de keuze van het pleisterwerk en de uitvoeringstechnieken kunnen beïnvloeden, afwerkingsgraad van het pleisterwerk, uitvoeringstoleranties van pleisterwerk, in acht te nemen termijnen voor de latere afwerking) en keuring van het pleisterwerk (controle van de afwerkingsgraad, van de geometrische karakteristieken, de mechanische karakteristieken, vochtgehalte en droging), enkele begrippen inzake bouwfysica (vochtabsorptievermogen, dichtheid van de wanden). In de bijlage: memorandum voor de keuze en uitvoering van wand- en plafondpleisterwerk.


bottom of page