top of page

 

 

Als bouwheer hebt u vaak te weinig kennis van zaken om na te gaan op de aannemer of

de sleutel-op-de-deurfirma het contract correct heeft uitgevoerd. Bijstand van VG Expert bij

voorlopige en definitieve oplevering van een huis of appartement is belangrijk. Opdat de woning precies

wordt opgeleverd zoals het moet, om fouten of gebreken op te sporen, om extra's uit de brand te slepen

ter compensatie van overschrijding van opleveringstermijnen doet u best een beroep op VG Expert.

Wij kunnen u bijstaan bij deze voorlopige oplevering om u hierin beter te beschermen.

 

De oplevering is de procedure van aanvaarding van bouwwerken of verbouwingswerken.

 

Voorlopige oplevering.

De voorlopige oplevering is een zeer belangrijk moment in het bouwproces, het komt neer op de keuring en aanvaarding van de werken. Bij goedkeuring van de voorlopige oplevering worden de sleutels overhandigd en komt de eigendomsoverdracht tot stand naar bouwheer.

Tijdens de voorlopige oplevering bekijk je samen met de VG Expert en aannemer(s) en de architect de volledige woning en worden technische onvolkomenheden en tekortkomingen genoteerd. Dat vergt natuurlijk de nodige technische kennis, maar daarvoor kan je terugvallen op een bouwexpert. Bijstand bij de oplevering maakt namelijk deel uit van diens wettelijke controleplicht. 


Indien U een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekent, betekent dit dat U akkoord gaat met de aanvaarding van alle zichtbare bouwgebreken. Met andere woorden, fouten die zichtbaar zijn onherroepelijk aanvaard, indien het proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud of opmerkingen ondertekend wordt.

Na de oplevering kan je geen herstelling meer eisen van zichtbare gebreken waarbij je in het opleveringsverslag geen voorbehoud hebt gemaakt.

Als je de oplevering aanvaardt, betekent dat voor de aannemer dat zijn werk er op zit. Je kan dan voor de periode vanaf de oplevering geen vertragingsvergoeding meer vorderen. De aannemer mag ook zijn eindfactuur maken. Je mag wel een deel van de betaling inhouden als de aannemer nog iets in orde moet brengen, maar het bedrag dat je inhoudt moet in verhouding staan tot de waarde van de nog uit te voeren werken.

Definitieve oplevering.

De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Er moet niet noodzakelijk een document van worden opgemaakt, de definitieve oplevering is automatisch verworven indien er geen opmerkingen worden geformuleerd.

Enkel verborgen gebreken kunnen als opmerking worden geformuleerd. Verborgen gebreken zijn gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de voorlopige oplevering, maar tot uiting gekomen zijn binnen het jaar na de voorlopige oplevering. Bijvoorbeeld; stabiliteitsproblemen, scheurvorming in muren of vloeren, vochtinfiltratie enz....

Stilzwijgende oplevering


Indien U verhuist naar uw nieuwe woning, zonder melding te maken van gebreken, wordt dit aanzien als een stilzwijgende oplevering m.a.w. als een aanvaarding van de situatie zoals deze bestaat op het ogenblik van de inhuizing.

Let op! Je moet zeker een stilzwijgende oplevering vermijden!

Tot slot nog dit: ook het werk van de architect moet worden opgeleverd. In de praktijk gebeurt dat zelden via een aparte oplevering. Als je opmerkingen mocht hebben over het werk dat de architect heeft geleverd, laat je dat het best in het proces-verbaal van oplevering opnemen dat wordt gemaakt om het werk van de aannemer(s) te beoordelen.

Een vakbekwaam bouwexpert is de aangewezen persoon om U bij te staan omtrent de opleveringsprocedure, door zijn jarenlange ervaring in de bouwwereld de aangewezen partner om uw belangen te behartigen.

 

Wij zijn de aangewezen partner om U correct advies te verstrekken omtrent de opleveringsprocedure, uw rechten en plichten te vrijwaren en de mogelijke valkuilen te duiden.

VG Expert kan u bijstand verlenen bij deze voorlopige oplevering om u hierin beter te beschermen.

Wil u graag een afspraak maken of meer informatie?  0472/59.18.98.

BIJSTAND BIJ VOORLOPIGE OPLEVERING

bottom of page