top of page

Integratie van een regenwaterafvoer in een spouwmuur

Integratie van een regenwaterafvoer in een spouwmuur

1. Anticapillair membraan
2. Cementering of luchtdichtheidsfolie
3. Isolerend bouwblok
4. Membraan met gelaste of gelijmde naden
5. Spouwdrainering
6. Folie
7. Regenwaterafvoer


Soms wordt er uit esthetische overwegingen voor geopteerd om de regenwaterafvoerleidingen in te werken in de spouwmuur. Dit biedt evenwel het nadeel dat eventuele lekken minder snel gedetecteerd kunnen worden, wat kan leiden tot aanzienlijke gevolgschade. Ook het herstellen van dergelijke lekken is problematisch.

Verder dient men rekening te houden met het feit dat de hieruit resulterende vermindering van de isolatiedikte aanleiding geeft tot een lineaire bouwknoop, die afzonderlijk moet ingegeven worden in de EPB-berekening. Daarom geeft men in de praktijk vaker de voorkeur aan de integratie van de regenwaterafvoer in een uitsparing in het gevelmetselwerk zelf (zie afbeelding 48). In voorkomend geval hoeft men de isolatiedikte doorgaans niet te reduceren, terwijl de afvoerleiding zichtbaar en toegankelijk blijft. Vermits er hierdoor wel een verzwakking in het gevelmetselwerk gecreëerd wordt, strekt het - naar analogie met de uitvoering van de dilatatievoegen in het gevelmetselwerk - tot aanbeveling om de uitsparing aan te brengen op een afstand tot de muurhoek die minstens overeenstemt met het dubbel of het drievoud van de kopmaat van de gevelsteen. Bij grote spouwbreedtes zal dit normaliter steeds het geval zijn.

De regenwaterafvoer kan met behulp van ingemetselde consoles in het gevelmetselwerk bevestigd worden. Bij een bevestiging in de draagmuur dient men de nodige aandacht te besteden aan de akoestische isolatie, om te voorkomen dat het geluid van het aflopende water binnen voor hinder zou zorgen.

In de uitsparing in het gevelmetselwerk kan er een U-vormige kap (of twee L-vormige profielen) aangebracht worden die de luchtspouw, het isolatiemateriaal en de zijkant van de gevelstenen aan het zicht onttrekt. Aanvullend kan er een zwelband tussen de kap en de afvoerbuis voorzien worden.

De regenwaterafvoer moet met de nodige zorg op de muurvoet aangesloten worden om te vermijden dat de membranen aan de onderzijde van de gevel doorboord zouden worden. Hiertoe kunnen de membranen ten behoeve van de spouwdrainering onderbroken en van een zijdelingse opstand voorzien worden, terwijl het tweede membraan continu doorloopt onder de aansluiting van de regenwaterafvoerbuis.

bottom of page