top of page

 

Wie regelt EPB bij sleutel-op-de-deur?

 

 

Woningen anno 2014 moeten voldoen aan het EPB-decreet.

Wanneer je je woning sleutel-op-deur laat bouwen,

hoef je je geen zorgen te maken over de EPB-aangifte.

Tenminste als het om een volledig afgewerkte woning gaat.

Bij een winddichte ruwbouw ligt het complexer.

 

 

EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Een woning moet een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie,…) en een gezond binnenklimaat behalen. De EPB-regelgeving is opgelegd door de Vlaamse Overheid en wil het energieverbruik van gezinnen naar beneden halen. EPB stelt eisen voor nieuwbouwwoningen en ingrijpende renovaties.

In principe is de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning of melding de aangifteplichtige en daarbij verantwoordelijk voor het voldoen aan de EPB-eisen, het aanstellen van de verslaggever en het volgen van de procedure. Wanneer je bouwt met een sleutel-op-de-deurfirma, liggen er twee opties open over het behalen van het EPB.

Wet Breyne: EPB op naam van de bouwfirma

Wanneer je bouwt onder de Wet Breyne, die bij sleutel-op-de-deur van toepassing is, blijft de stedenbouwkundige vergunning op naam van de bouwheer maar komt de aangifteplicht bij de aannemer te liggen. De bouwheer is hierbij in het kader van EPB louter eigenaar en kan nog steeds een premie krijgen of een vermindering van het KI bij goede resultaten.

Dat betekent dat de bouwfirma verantwoordelijk is voor het voldoen van de woning aan de gestelde EPB-eisen. De bouwfirma stelt de verslaggever aan en zorgt ervoor dat uiterlijk zes maanden na ingebruikname van de woning de EPB-aangifte wordt ingediend als bewijs dat de woning voldoet. Het energieprestatiecertificaat wordt aan de koper bezorgd. Een kopie van de officiële EPB-aangifte hoef je als koper niet verplicht te krijgen, maar het is wel raadzaam om dit document te vragen.

Geen Wet Breyne?

Wanneer de aannemer een regen- en winddichte woning aflevert, en de Wet Breyne niet van toepassing is, blijft de bouwheer aangifteplichtige. De bouwfirma bezorgt een tussentijds verslag bij oplevering met de nodige stavingstukken zodat na verdere afwerking door de bouwheer de EPB-aangifte opgesteld kan worden. De bouwfirma is verantwoordelijk voor de door haar uitgevoerde werken en de particulier voor zijn werken.

Na oplevering van de ruwbouw winddicht kun je ervoor kiezen verder te gaan met dezelfde verslaggever of een nieuwe verslaggever aan te stellen. De eerste optie zal steeds de goedkoopste zijn aangezien hierbij geen volumes en oppervlaktes 2 keer uitgewerkt moeten worden. In elk geval moet de EPB-aangifte 6 maanden na ingebruikname van de wooneenheid worden ingediend.

0.png
bottom of page