top of page

Nuttige informatie

Betalen van slotfactuur

Als je een betaling van de eindafrekening doet...waarvan de aannemer of bouwpromotor vraagt deze te voldoen...en dit ook 3 dagen voor de oplevering op hun rekening moet staan​...is dit automatisch een aanvaarding van de werken en oplevering...ook al heb je de PV nog niet ondertekend.

Betalingen en voorlopige opleveringen

Het gebeurt dat je bij de voorlopige oplevering gegronde redenen hebt om de laatste betaling in te houden. Stel bv. dat er nog een hele reeks kleine gebreken zijn die samen een bedrag vertegenwoordigen van ongeveer € 2 000 en het pand daarenboven met vier maanden vertraging wordt opgeleverd: dan heb je het recht om bij de betaling van het saldo de som van € 2 000 in te houden, vermeerderd met de vergoeding verschuldigd wegens de vertraging.

DE WET_BREYNE VAN DICHTBIJ BEKEKEN

Velen hebben al van de wet-Breyne of Woningbouwwet gehoord, maar slechts weinigen weten hoe de vork aan de steel zit. Nochtans is kennis van deze wet een must voor iedere bouwheer die in zee gaat met een sleutel-op-de-deurfirma.

De wet Breyne bij renovatiewerken.

De wet Breyne impliceert onder andere dat er een eigendomsoverdracht van het goed gebeurt. De uitvoering van renovatiewerken aan een gebouw waarvan de opdrachtgever al eigenaar is, valt bijgevolg niet onder de toepassing van de wet Breyne.

Ontwerp en uitvoeren conform de regels van de kunst...mag het wat meer zijn?

Alle technische details beschrijven in het uitvoeringsdossier zou tot onmogelijk veel werk leiden voor aannemer en architect. In plaats daarvan worden enkel de essentiële zaken beschreven en wordt voor het overige teruggevallen op de “regels van de kunst” of “regels van goed vakmanschap”

PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING

Een voorbeeld wat jullie zeker in een PV moet bijplaatsen

Slecht uitgevoerde werken

Moet ik de aannemer ook betalen voor slecht werk?

Uit in hoeverre je het recht hebt om de factuur van een aannemer (gedeeltelijk) niet te betalen als je door zijn half werk iemand anders hebt moeten belasten met die taak.

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

Maanden of jaren na het uitvoeren van een bouwwerk kunnen er soms gebreken opduiken. Belangrijk is dan om na te gaan bij wie de verantwoordelijkheid ligt en op wiens kosten ze bijgevolg hersteld kunnen worden. Dat is niet altijd even evident.

WERKEN NOG NIET VOLLEDIG KLAAR OP DE DAG VAN DE VOORLOPIGE OPLEVERING

Wat is het verschil tussen uitgestelde werken en opmerkingspunten en boete clausules!

Aannemer of bouwpromotor geeft aan een oplevering te willen doen...en de nog uit te voeren werken mee op te nemen in een PV van voorlopige oplevering als een opleveringspunt....bv. tuinafscheiding in draad of andere...tegelwerken buiten/ terras...gevelbekleding...keukentoestellen...douchekranen...aansluiting elektriciteit...enz...ik geef hier al maar enkele voorbeelden van vele.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
Anker 8
Anker 9
Anker 10
bottom of page