top of page

Privacy policy

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

VG Expert wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan VG Expert niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.vgexpert.com kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door VG Expert bv door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door VG Expert of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.vgexpert.com", toebehoort is: VG Expert bv, Blokstraat 92 bus 30 - 2500 Lier, Tel.: +32 - 0472 59 18 98 Contactpersoon: Van Goethem Noël.

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

bottom of page