top of page
De KMI-weertabel

 

Een werkdag
 

Als de uitvoeringstermijn in werkdagen gesteld is, moet de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever bepalen wat met “werkdag” wordt bedoeld. Doorgaans worden niet als werkdag beschouwd:

 • zaterdagen en zondagen (2 x 52= 104)

 • feestdagen (10)

 • vakantiedagen (20)

 • rustdagen ten gevolge van de arbeidsduurvermindering (12).

Uitgaande van 365 kalenderdagen en verminderd met bovenstaande dagen komt u dus uit op maximaal 219 werkbare dagen in een kalenderjaar. 
          

 

Weerverletdag
 

Het is logisch dat weerverletdagen niet worden meegerekend als werkdagen geldend voor de uitvoeringstermijn. U moet niet alleen rekening houden met het aantal dagen van het slechte weer zelf. Maar ook met het aantal dagen waarop door het slechte weer het werk verhinderd werd. bv. onder water staan van de bouwplaats, natte gevels ten gevolge van de voorbije regenperiode waardoor geen gevelschilderwerken uitgevoerd kunnen worden.

De weerverletdagen die de aannemer wilt inroepen om de uitvoeringstermijn te verlengen, moeten uiteraard aanvaard worden door de opdrachtgever. Wat voor discussie kan zorgen. Het is dan aan te raden dat vooraf een procedure vastgelegd wordt om de weerverletdagen vast te stellen. Dit kan bv. door in de aannemingsovereenkomst (voor private opdrachten) de volgende bepalingen op te nemen:
 
“De volgende dagen worden niet beschouwd als werkdagen:

 • de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

 • de dagen waarop de activiteit van de onderneming wordt stopgezet wegens de wettelijke vakantie en de inhaalrust;

 • de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst of blijvende sneeuw) het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken, op voorwaarde dat die omstandigheden worden genoteerd in het werfboek en één keer per maand worden gesignaleerd aan de opdrachtgever. (jullie dus...lees onderaan!)

 • de dagen waarop het werk wordt stopgezet wegens overmacht zoals staking, lock-out, ongevallen e.a.;

 • de dagen waarop de uitvoering van de overeenkomst op bevel of door toedoen van de opdrachtgever wordt onderbroken;

 • de dagen uit de periode die begint op de datum van voltooiing van de werken zoals vermeld in de aanvraag tot voorlopige oplevering en die eindigt op het ogenblik dat het proces-verbaal wordt opgemaakt van de voorlopige goedkeuring of weigering van de werkzaamheden.”
                  

 

Vorstdag of slecht weer
 

In de bouwsector wordt een onderscheid gemaakt tussen onwerkbare dagen omwille van “slecht weer” en de “verletdagen wegens vorst en blijvende sneeuw”. De vorstdagen, die kunnen voorkomen in de periode van 1 oktober tot 30 april, worden bepaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid-Bouw (FBZ-Bouw) voor 12 verschillende geografische zones. 
 

De andere dagen omwille van slecht of onwerkbaar weer hangen uiteraard af van de lokale weersomstandigheden en van de specifieke aard van de uit te voeren werken. Een van de mogelijkheden om deze dagen slecht weer te bewijzen, is een beroep doen op de maandelijkse tabellen “15” en “16” van het KMI.

De tabel “15” geeft voor elke dag in een aantal meetstations de temperatuur aan om 7 uur ’s morgens en de duur van de neerslagperiodes (van minimum 2 uur) tussen 7 en 17 uur.
De tabel “16” vermeldt de maximale windstoten tussen 7 en 17 uur (enkel de windstoten van minstens 10 m/s).Nog even dit...

Hou er rekening mee dat bij de wet breyne met sleutel op de deur ...vanaf jullie betalingen doen in schijven en de meerwerken (als opdrachtgever) een opdracht geeft aan de aannemer of bouwpromotor...(bv. zoals grotere keuken of duurdere vloeren kiest en laat plaatsen enz...) jullie vanaf dan al bouwheer zijn! ...en niet meer na de voorlopige oplevering...en de aannemer of bouwpromotor geen bouwheer meer zijn vanaf jullie betalingen van schijven en meerwerken!

Link naar Bouwunie

https://www.bouwunie.be/nl/theme/Personeel-opleiding-en-veiligheid/werken-in-bijzondere-weersomstandigheden/KMI-tool-en-weerverlet

bottom of page