top of page
Wie levert de bewijslast volgens de uitvoeringsmethode van Buildwise (WTCB)?

Door vele bouwpromotors en aannemers worden maar al te vaak aan mijn cliënten opgelegd om de bewijslast van Buildwise (WTCB) bij betwisting van uitvoering en toegestane afwijkingen voor te leggen!

Laten wij even duidelijk zijn!

Mijn cliënt is geen betalend lid van Buildwise, en heeft daar ook geen enkele kennis van...van uitvoeringen volgens de regel der kunst, nog verplichtingen om deze te weten of volledig te kennen, laat staan deze te raadplegen (zij hebben ook geen toegang tot deze gedetailleerde informatie)!

Het is aan de bouwpromotor en aannemer geacht deze volledig te kennen of te raadplegen en niet andersom...zij bouwen...en zij zijn de professionals...en zij zijn betalend lid van deze organisatie, en indien bij betwistingen kunnen zij enkel beroep doen op Buildwise...en niet mijn Cliënten!


 

Lijst van uitvoeringsmethoden

Buildwise uitvoeringsmethode (WTCB)

Buildwise (WTCB)

Buildwise (WTCB)  deel 2

Op een licht hellend terrein is de situatie vergelijkbaar met de 'toegankelijke' detailleringen (zie detail nr. 4.1, TV 264 p. 58), waarbij de waterdichtheid van het ingegraven deel verzekerd wordt door middel van een membraan met gelaste of gelijmde naden dat opgetrokken wordt tot boven het hoogste niveau van de verharding of de aanaarding rond het gebouw. 

Schermafbeelding 2024-03-28 204328.png
dv2-9812.jpg

Septische afvoeren

Sinds 1 juli 2011 is bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw afvoerleidingen voor afval- en/of regenwater, een keuring van de privériolering verplicht. Met privériolering wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Regenwaterafvoer

Elk huishouden produceert afvalwater. Denk maar aan het water van de sanitaire installatie, uit de keuken, van de wasmachine, ... In heel Vlaanderen moet het huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden.

Regenwater van uw dak of andere verharde oppervlakken blijft het beste zoveel mogelijk ter plaatse. U kunt het hergebruiken, of laten infiltreren in de bodem. Moet u het toch afvoeren? Hou het regenwater dan gescheiden van het afvalwater.

Regenwatertank_clip_image002_0007.jpg
2023_072_sk_hoe-kunnen-scheuren-in-de-hoek-tussen-muur-en-plafond-vermeden-worden.jpg

Scheuren in pleisterwerk (Buildwise)

Hoe kunnen scheuren in een binnenbepleistering ter hoogte van de aansluiting tussen de muur en het plafond vermeden worden?

bottom of page