top of page
Voorbeeld van regenwaterafvoer

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

167051014-doorschijnende-waterstralen-met-druppels-in-grijze-kleuren-geïsoleerd-op-transpa
167051014-doorschijnende-waterstralen-met-druppels-in-grijze-kleuren-geïsoleerd-op-transpa
167051014-doorschijnende-waterstralen-met-druppels-in-grijze-kleuren-geïsoleerd-op-transpa
167051014-doorschijnende-waterstralen-met-druppels-in-grijze-kleuren-geïsoleerd-op-transpa
167051014-doorschijnende-waterstralen-met-druppels-in-grijze-kleuren-geïsoleerd-op-transpa
OCA07805_M_edited.png
as_edited.png
nazichtput_11_edited.png
as_edited.png
images_edited.png
68148500010_edited.png
3286127-3d-zwarte-ballon-kromme-pijl-bov
Hoogte buitenaanleg

Controle - T
Doorstromer!
Controle putten buitenomgeving
as_edited.png
as_edited.png
883811_edited.png
123_edited.png
                   Waterput met blauwe filter in mangat

Achter waterput naar Wadi of infiltratieput indien nodig?
71L+bCF6JiL_edited.png
3286127-3d-zwarte-ballon-kromme-pijl-bov
Via stankslot naar straatriolering
Terugslagklep achter waterput!
Blue-Splash-Water-Transparent.png
Houd ook Ratten tegen!
417351825_orig.png
Men kan Controle putten op verschillende locaties plaatsen naargelang de afstanden van regenafvoer...best ook voor de waterput (1) plaatsen om alle leidingen te kunnen spoelen!
Controle -T meestal in onderliggende garage of kruipruimte
417351825_orig.png
Reductie (verloopstuk)
417351825_orig.png
9c7361e7-66db-4692-9198-391d728d8cec_Nieuw-2_edited.png
T - 45°
Bocht - 90°
voor regenwater, dat mag hier!
3286127-3d-zwarte-ballon-kromme-pijl-bov
Hier tussen waterput plaatsen
Buis diam 110 of 125...maar niet groter voor woningen met een helling van tussen 0,5 - 1 cm
417351825_orig.png
417351825_orig.png
Bocht - 45°
Wadi
wadi-1-1024x573.png
Dimensioneringsgrafiek voor afval- en regenwaterafvoerleidingen in en rond gebouwen. Van toepassing op kunststofleidingen SN 2
Schermafbeelding 2024-03-22 131425.png
infiltratiekrat_600_liter.jpg
regenwater-recuperatie-pakket-voor-beton
ds-5383-compact-filter_edited.png
Infiltratieputten
Waterput

Ontwerp van de huisriolering


De 2 belangrijkste aspecten van de huisriolering zijn de diameter en de helling van de buis.

  • Een buis mag niet te klein zijn, omdat ze anders gemakkelijk verstopt en ook onderhoud onmogelijk maakt. Een te grote diameter is dan weer niet praktische en zorgt ervoor dat het water niet goed stroomt.

  • Een te kleine helling zal verhinderen dat het water goed afloopt. Bij een te grote helling zullen vaste bestanddelen dan weer achterblijven omdat het water te snel weg loopt. Deze bestanddelen kunnen dan aankoeken en verstopping veroorzaken.

Je moet hier dus de gulden middenweg vinden. Ontwerpregels uit de brochure ’Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ en onderstaand rekenvoorbeeld kunnen je hierbij helpen. Laat je desnoods bijstaan door professionals.
 

Berekeningsmethode
 

Aan de hand van de helling en het afvoerdebiet kan je eenvoudig bepalen welke diameter de afvoerbuis moet hebben. In de onderstaande grafiek, kan je de nodige diameter van een rioleringsbuis berekenen.
 

Op de linkeras van de grafiek is de helling weergegeven. Een ontwerphelling ligt tussen minimum 0,1 cm/m en maximum 2,5 cm/m. Idealiter nemen we een ontwerphelling van 0,5 à 1,0 cm/m. Voor zuivere regenwatersystemen kunnen eventueel kleinere hellingen worden aangenomen, omdat daar het gevaar voor verstopping veel kleiner is.
 

Op de bovenste as is het afvoerdebiet weergegeven. Deze parameter gaat uit van een volledige vulling van de buis. Voor afvalwater wordt echter uitgegaan van 50% vulling van de buis, zodat men de waarde van het afvoerdebiet moet verdubbelen om de correcte diameter af te lezen. Wat regenwater betreft, kan men wel uitgaan van 100% vulling.
 

Door de 2 bovenstaande gegevens uit te zetten op de grafiek, bekomt men de gewenste diameter van de afvoerleiding, alsook de snelheid waarmee het water in dat geval wordt afgevoerd. Als minimale snelheid bij geheel of half gevulde buizen wordt meestal 0,7 m/s aangehouden. Indien dit niet het geval is, dient men de helling aan te passen.
 

Opgelet: in bepaalde gebouwen houdt men best rekening met een waarschijnlijkheidsdebiet. Hierbij gaat men er van uit dat niet alle toestellen op eenzelfde moment werken, waardoor men het afvoersysteem niet gaat overdimensioneren. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de technische voorlichting 200 van het WTCB

 

Overloop van septische put komt hier in...doorstromer
Vuil water komt hier in...stankslot
dubbele_sifonput_32a_1_edited.png
Via doorstromer naar straatriolering
Buis diam 160 of 200
Regenwater is apart...en mag hierboven niet samen gebracht worden!

Scheiden van afvalwater en regenwater
 

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om afvalwater en regenwater te scheiden. Regenwater mag dan niet in de afvalwaterriool terechtkomen. Voor het regenwater zijn er dan verschillende mogelijkheden:
 

  • hergebruik van regenwater

  • laten infiltreren in de grond

  • tijdelijke opslag

  • lozen in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel (als dat er is).
     

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dat hangt af van het bouwjaar van uw woning en van het rioleringsstelsel in uw straat.

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?

  • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater'.

  • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder. Voor bestaande gebouwen is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

bottom of page