Home / Tips

Tips weerverlet

Tip: 

 

Vergeet niet een aangetekend schrijven te sturen i.v.m vertragingsboete voor het verstrijken van de voorziene opleveringsdatum. Vertragingsboete telt vanaf datum van uw aangetekende schrijven als je te laat bent met dit te melden!

Voer voor discussie op de werf zijn dikwijls de weerverletdagen. Dit kan ook moeilijk anders, want een wettekst of een definitie van een weerverletdag bestaat er niet.

"De interpretatie van het begrip heeft al voor vele conflicten gezorgd waardoor iedereen zowat zijn goesting doet. Bij openbare werken rekenen ze een weerverletdag aan als het 4 of meer uur slechte weersomstandigheden zijn geweest. Voor de particuliere sector bestaat er geen definitie."

Bij wie ligt de bewijslast?

 

Inroepen is bewijzen.​
"Bij de aannemer. Als het tot een rechtzaak komt, moet hij aantonen of het een weerverletdag was of niet. De gegevens van het KMI kunnen hierbij een belangrijk instrument zijn", weet Hendrik De Wit van De Confederatie Bouw.

Toch zijn deze weerverletdagen louter indicatief.

De weersomstandigheden kunnen immers van streek tot streek sterk verschillen. En bovendien is er geen officiële wettekst of definitie die bepaalt wat een weerverletdag precies is. Hoe dan ook, een aannemer kan niet zomaar een weerverletdag inroepen als excuus om eventuele vertragingsboetes te ontlopen.

Het enigste en correcte bewijs dat de aannemer zou kunnen voorleggen is, dat zij op dezelfde dag van weerverlet direct een melding maakt aan de bouwheer, dat het niet mogelijk is te werken die dag en de reden hiervan. Hij laat dan weten dat hij hiervoor een weerverletdag noteert, en dit via mail bv voor 09.00 uur. Zodat de bouwheer hiervan op de hoogte is en dit kan nazien en eventueel terplaatse na te gaan indien mogelijk, en als het correct is kan de bouwheer zijn akkoord geven! Ook kan de architect bijkomend dit vermelden in zijn werfverslag. 

Een bijkomende belangrijke tip:

Het is niet dat KMI aangeeft dat die betreffende dag 2 of 4 uur geregend heeft dat het daadwerkelijk ook zo is. Zoals hierboven beschreven kunnen immers de weersomstandigheden enorm verschillen van streek tot streek. Achteraf kunnen de bouwbedrijven dat niet meer concreet bewijzen of het inderdaad bij uw bouw 2 of 4 uur continu geregend heeft tussen 7 en 17.00 uur, dus kan je altijd die dagen betwisten. Het is aan de bouwbedrijven om actie te nemen diezelfde dag en dit te melden aan jullie...achteraf daar mee afkomen zijn "oude koeien uit de sloot halen" en kunnen zij dat niet meer hard maken, tenzij met daadwerkelijke bewijzen? En waar gaan zij die nog vandaan halen...tabellen van KMI?

Dan mag dat volgens dhr. Hendrik De Wit een belangrijk instrument zijn...wettelijk is er geen tekst beschreven die de definitie van een weerverlet precies omschrijf en hoe deze moet toegepast worden! Denk daar maar eens over na...!

Bouwbedrijven

De meeste bouwbedrijven volgen wel de volgende overeenkomsten bij weerverlet en extra dagen uitstel door bv-corona enz...

 • Regenverlet: vanaf 4 uur per dag, "let wel" dat wanneer de bouw winddicht staat...namelijk ruwbouw + dak + ramen, kunnen zij in principe altijd verder werken binnen de woning. Dus dan telt na winddicht de regendagen niet meer!

 • Vriesweer: vanaf 0 graden en lager.

 • Corona: indien het bedrijf gesloten was tijdens lockdown en zij konden niet verder werken, dan mogen zij de niet-gewerkte dagen wel meerekenen door omstandigheden.

 • Corona: indien het bedrijf niet gesloten was tijdens de lockdown en de werkzaamheden niet gestopt waren (ook indien zij niet aan uw woning gewerkt hebben!), mogen zij die dagen niet meerekenen bij vertraging door omstandigheden!

Er zijn bedrijven die vermelden in de verkoopovereenkomst en lastenboek dat er vanaf 2 uur regen spraken is van een regenverletdag, let wel dat hier geen wettelijke bepaling is bij privéwoningen, en geen vaste regel is.

Het is een groot verschil...bij 2 uur tellen de weerverlet dagen dubbel ten opzichte van 4 uur, financieel een groot voordeel voor deze bedrijven die veel te laat opleveren dan afgesproken, maar niet correct vind ik, en een groot nadeel voor de nieuwe eigenaars die hun vertraging-boeten maar voor de helft minder kunnen terugvorderen!

Ieder bedrijf bepaalt dit gewoon zelf, maar wil niet zeggen dat je daarmee akkoord moet gaan?  Nogmaals de meeste voorzien vanaf 4 uur per dag. Je kan en mag dit weigeren en laten aanpassen naar 4 uur. Eens de verkoopovereenkomst is bekrachtigd kunnen beide partijen niet meer terug!

Laat u daarin niet beïnvloeden en sta op uw strepen! Geef daarom mee dat vanaf 4 uur een aanvaardbaar voorstel is gezien een werkdag 8 uur is.

Ook wordt er eens het volgende vermeld:

 • Wanneer de bodem om 7 uur 's ochtends bedekt is met sneeuw.

 • Wanneer de windsnelheid een maximum van 60 km/u overschrijdt en wanneer opgeruimd of hersteld moet worden naar aanleiding van de opgelopen schade.

Windsnelheden?

Hierbij kan ik meegeven dat bij windsnelheden vanaf 70 km/u het gebruik van een torenkraan sterk afgeraden wordt, dus naar mijn mening kan men vanaf 70 km/u geen werken uitvoeren wanneer een torenkraan hierbij nodig is. Alle andere werken wel. Het zijn zij die moeten bewijzen dat er onmogelijk kan gewerkt worden!

Sneeuw?

Wat als er s 'morgens 1 à 2 cm sneeuw ligt, kan men dan niet werken? Waar wordt hier een grens getrokken, Ook zij moeten bewijzen dat er onmogelijk kan gewerkt worden omdat bv-zeer gevaarlijk zou kunnen zijn?

 

Uit ervaring weet ik dat er velen zijn die toch werken, bv-onderaannemers. Maar een onderaannemer wordt ook beschouwd te zijn als een onderdeel van de opdracht die in zijn totaliteit aangegaan wordt door de hoofdaannemer. Dus mag deze dag ook beschouwd worden als een gewerkte dag indien een onderaannemer daar gewerkt heeft.

Schade opgelopen bij windsnelheden?

 

Het is aan de aannemer om ervoor te zorgen dat alle werken die uitgevoerd zijn, veilig en indien nodig voldoende gestut worden om tegen windsnelheden die niet beschouwd worden als zeer zware storm bestand te zijn. En dit iedere dag als zij de werf verlaten. Zware uitzonderlijke storm wordt medegedeeld door KMI.

De aannemer blijft altijd verantwoordelijk voor zijn geleverde werken tot de voorlopige oplevering, en kan nooit de bouwheer hiervoor aansprakelijk stellen!

Dus extra dagen inroepen als overmacht en meerwerken zijn niet aanvaardbaar als het niet door KMI medegedeeld is als zware uitzonderlijke storm! Ook hier dient men te bewijzen dat men er alles aan gedaan heeft om schade aan het gebouw te vermijden, door bevoorbeeld aan te tonen dat er meer dan voldoende en degelijk gestut is. 

Dus binnenmuren/gevels/ puntgevels/ dakconstructies enz....die zij optrekken en niet voldoende gestut hebben, kan de aannemer dit niet beschouwen als overmacht om extra dagen in te roepen na de voorziene opleveringsdatum.

Weerverletdag of niet?

 

Bij aanvang van de werken s 'morgens om 7 uur wordt er bekeken of de werken kunnen starten of niet?

Als zij dan toch starten, wordt deze dag aanzien als een gewerkte dag. het is voor de aanvang van de werken dat er een beslissing moet genomen worden!

Het is niet dat zij gewerkt hebben tot bv 10.00 uur en dan stoppen en hiervoor een weerverletdag gaan aanrekenen, wordt niet aanvaard! Als zij toch beslissen om te gaan werken ook al is het voor een paar uur dan kan geen weerverletdag meer ingeroepen worden!

Stel...het personeel van de hoofdaannemer beslist voor de aanvang van de werken s 'morgens om niet te starten, maar een onderaannemer in opdracht van de hoofdaannemer die daar ook aan het werken is beslist om verder te doen, dan kan deze dag niet aanzien worden als een weerverletdag, want de werken zijn in zijn totaliteit niet stil gelegd!

Iedereen beslist voor zichzelf of hij wil starten of niet, maar zolang er werkzaamheden verder lopen op deze werf kan men de bij de bouwheer geen extra weerverletdag inroepen!

KMI

De tabel “15” geeft voor elke dag in een aantal meetstations de temperatuur aan om 7 uur ’s morgens en de duur van de neerslagperiodes (van minimum 2 uur) tussen 7 en 17 uur. 

KMI spreekt van minimum 2 uur neerslag tussen 7 en 17 uur? Daar begrijp ik onder dat het gaat om 2 uur neerslag verspreid tussen 7  en 17 uur! Dus als het 4 x 15 minuten regent...kan je dan niet werken? Maar de aannemer volgt wel de gegevens van KMI-tabellen en telt hiervoor wel een weerverletdag aan...niet correct dus! Zie bewijslast die de aannemer moet aanleveren, zij kunnen niet zomaar deze KMI-tabellen gebruiken, deze zijn louter indicatief!

Vooral buitenwerk gevoelig voor weerverlet

 

Uiteraard komen vooral werkzaamheden die buiten gebeuren in aanmerking voor weerverletdagen. Voorbeelden zijn:

 • Grondwerken

 • Metselwerken

 • Dakwerken

 • Cementeringswerken

 • Buitenschilderwerk

 • Gevelpleister aanbrengen

 • Het plaatsen van buitenschrijnwerk

Nogmaals...alle andere werken kunnen perfect doorgaan en hebben in de meeste gevallen geen invloed op een weerverletdag! Dus...volledige periode volgens verkoopovereenkomst en overeengekomen termijn, mogen zij niet volledig aanzien om weerverletdagen te kunnen gebruiken voor vertragingen en termijnverlening, laat dat duidelijk zijn!

Het is niet omdat er nog geen ramen instaan en het regent...dat de voorbereidingswerken van de HVAC-man en elektro niet kan doorgaan, wel dus...! Zij moeten toch eerst alles inslijpen in de muren enz....dus voor stof is het beter dat er nog geen ramen instaan.

Idd...voer voor discussie op de werf!

Voorbeeld...

Ruwbouwwerken

 

Hoofdaannemer heeft eigen personeel die de ruwbouw werken uitvoert, maar geeft bv voor het plaatsen van kalkzandsteen uit aan een onderaannemer! S 'morgens wordt er waargenomen dat het wisselvallig weer is en licht regent. Personeel van hoofdaannemer beslist om de werken niet te starten maar de onderaannemer voor plaatsen van kalkzandstenen wil verder doen, omdat hij van mening is dat het wel mogelijk is om de werken verder te zetten, ondanks het af en toe maar wat licht regent en zijn werken perfect kan verderzetten.

Waarom neemt de hoofdaannemer deze beslissing dat het niet mogelijk is om te werken terwijl de onderaannemer dat wel vindt en verder werkt! Waar licht hier de grens dat bepaalt of het wel mogelijk is of niet, en wie bepaalt dat? Iedereen voor zichzelf dus...

Hier komt dan de discussie...

 

Gezien dat het personeel van de hoofdaannemer hier beslist heeft niet verder te werken en de onderaannemer wel, en desondanks voor beide hetzelfde weertype is, moet hiervoor de bouwheer opdraaien doordat de hoofdaannemer hem wel een extra weerverletdag aanrekent?

Om eerlijk te zijn en uit mijn eigen ervaring weet ik dat meestal het personeel van de hoofdaannemers sneller geneigd zijn om de werken stil te leggen voor een beetje regen af en toe, dan de onderaannemer!

Mijn conclusie...Hier mag de bouwheer niet de dupe van zijn, dus de hoofdaannemer moet hier wel degelijk bewijzen waarom hij deze beslissing nam dat het voor zijn personeel niet mogelijk was om te werken en voor de onderaannemer wel, desondanks zij allebei buitenwerken deden!

Een vermelding van een aannemer die overmacht inroept door Covid-19

"Verder dient rekening gehouden te worden met situaties van overmacht, waarbij covid-19 in 2020 een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft op de planning en normale gang van zaken , alsook een automatische verlenging van de uitvoeringstermijn met minstens 1 werkdag per schijf van 400,- euro aan meerwerken cfr. art. 8.8 van het commercieel lastenboek. Uitgaande van de voorzichtige benadering omtrent de covid-situatie met 100% vertraging vanaf 17/03/2020 tem 04/05/2020, gevolgd door 50% vertraging over de termijn van de maand mei 2020, betreft dit 45 werkdagen.

 

Hierbij komt nog het feit dat een aantal kritieke planningstaken nog later dan mei hervat konden worden omwille van het niet vroeger beschikbaar zijn van de materialen als rechtstreeks gevolg van de corona-pandemie. Dit gegeven wordt dan onder voorbehoud nog buiten beschouwing gelaten.

Het volgende kan ik u meegeven, het is niet wat zij hierboven melden dat dit aanvaard moet worden door jullie!

 

Wederom moeten zij bewijzen aanleveren dat zij inderdaad volledig stilgelegen hebben. Dit kan zijn bv: als er werken bezig waren die invloed hadden op de nakomende werken en hierdoor genoodzaakt waren om de werf hierdoor volledig stil te leggen door overmacht, en de nodige aanlevering van materialen die zij juist op dit moment nodig hadden en niet konden geleverd worden door covid-19 lockdown.

Tevens uit ervaring weet ik dat er altijd werkzaamheden hadden kunnen doorgaan waar de noodzaak van extra toelevering niet nodig waren, dergelijke grote bouwbedrijven hebben een normaal een gestructureerde planning met aanduiding in bv Project waar ook vermeld staat wanneer er moet geleverd worden. Dus alle bestelling van materialen zijn dan ook ver vooruit gepland en besteld met een leveringsdatum op afroep.

Bij mijn weten waren de meeste toeleverancier van bouwmaterialen en betonleveranciers niet gesloten en werden wel geleverd op werven. Dus als de materialen op voorhand besteld waren dan was het de plicht van de toeleveranciers om deze in hun orderboek op te nemen voor levering op afroep.

Hier wederom kan men deze perioden niet inroepen als overmacht zonder concrete bewijzen voor te leggen en hiervoor de bouwheren laten opdraaien door extra werkdagen bij te rekenen! Ook waren veel bouwbedrijven die tijdens de lockdown toch aan het werk waren maar de corona tijden inroepen als uitstel of vertragingen, niet correct! 

Dus het is niet dat bouwbedrijven door een gewoon bericht te schrijven alle extra dagen mogen aanrekenen, maar moeten wel hiervoor concrete bewijzen voorleggen aan jullie.

"Een gouden raad" zorg dat je altijd bewijzen hebt indien zij toch gewerkt hebben, zoals bv-foto's vermeld met datum of getuigen van geburen enz....Zij kunnen en mogen niet zomaar de weerverletdagen overnemen van KMI en vanzelfsprekend gebruiken om vertragingstermijnen in te roepen, zij moeten zeker bewijzen dat het daadwerkelijk ook zo is, en bewijzen voorleggen aan jullie dat zij onmogelijk konden werken die dagen door omstandigheden! Zonder bewijzen geeft je geen goedkeuring van de dagen die zij voorleggen!

Wanneer spreken we over een werkdag?

Als de uitvoeringstermijn in werkdagen gesteld is, moet de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever bepalen wat met “werkdag” wordt bedoeld. Doorgaans worden niet als werkdag beschouwd:

 • zaterdagen en zondagen (2 x 52= 104)

 • feestdagen (10)

 • vakantiedagen (20)

 • rustdagen ten gevolge van de arbeidsduurvermindering (12).

Uitgaande van 365 kalenderdagen en verminderd met bovenstaande dagen komt u dus uit op maximaal 219 werkbare dagen in een kalenderjaar. 
           

Wanneer is het dan een weerverletdag?

Het is logisch dat weerverletdagen niet worden meegerekend als werkdagen geldend voor de uitvoeringstermijn. Men moet niet alleen rekening houden met het aantal dagen van het slechte weer zelf. Maar ook met het aantal dagen waarop door het slechte weer het werk verhinderd werd. bv. onder water staan van de bouwplaats, natte gevels ten gevolge van de voorbije regenperiode waardoor geen gevelschilderwerken uitgevoerd kunnen worden.

De weerverletdagen die de aannemer wilt inroepen om de uitvoeringstermijn te verlengen, moeten uiteraard aanvaard worden door de opdrachtgever. Wat voor discussie kan zorgen. Het is dan aan te raden dat vooraf een procedure vastgelegd wordt om de weerverletdagen vast te stellen. Dit kan bv. door in de aannemingsovereenkomst (voor private opdrachten) de volgende bepalingen op te nemen:
 
“De volgende dagen worden niet beschouwd als werkdagen:

 • de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

 • de dagen waarop de activiteit van de onderneming wordt stopgezet wegens de wettelijke vakantie en de inhaalrust;

 • de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst of blijvende sneeuw) het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken, op voorwaarde dat die omstandigheden worden genoteerd in het werfboek en één keer per maand worden gesignaleerd aan de opdrachtgever;

 • de dagen waarop het werk wordt stopgezet wegens overmacht zoals staking, lock-out, ongevallen e.a.;

 • de dagen waarop de uitvoering van de overeenkomst op bevel of door toedoen van de opdrachtgever wordt onderbroken;

 • de dagen uit de periode die begint op de datum van voltooiing van de werken zoals vermeld in de aanvraag tot voorlopige oplevering en die eindigt op het ogenblik dat het proces-verbaal wordt opgemaakt van de voorlopige goedkeuring of weigering van de werkzaamheden.”
                   

Vorstdag of slecht weer?

In de bouwsector wordt een onderscheid gemaakt tussen onwerkbare dagen omwille van “slecht weer” en de “verletdagen wegens vorst en blijvende sneeuw”. De vorstdagen, die kunnen voorkomen in de periode van 1 oktober tot 30 april, worden bepaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid-Bouw (FBZ-Bouw) voor 12 verschillende geografische zones. 

 

En waarvoor dient de KMI-weertabel?

De andere dagen omwille van slecht of onwerkbaar weer hangen uiteraard af van de lokale weersomstandigheden en van de specifieke aard van de uit te voeren werken. Een van de mogelijkheden om deze dagen slecht weer te bewijzen, is een beroep doen op de maandelijkse tabellen “15” en “16” van het KMI.

De tabel “15” geeft voor elke dag in een aantal meetstations de temperatuur aan om 7 uur ’s morgens en de duur van de neerslagperiodes (van minimum 2 uur) tussen 7 en 17 uur.
De tabel “16” vermeldt de maximale windstoten tussen 7 en 17 uur (enkel de windstoten van minstens 10 m/s).