en mail naar:  info@vgexpert.com - of bel naar 0472/ 59 18 98 - Wat is een expertise - en bouwexpert

Oktober 2018: Bij een inhuldiging van één van mijn projecten in Strombeek-Bever, knip ik het lint door samen met minister Jo Vandeurzen en gemeenteraadslid Trui Olbrechts van OCMW, en Minister Koen Geens was ook aanwezig.

Beide ministers spraken tijdens hun speech vol lof over mijn enorme prestatie die ik daar geleverd had, en ook dat ik binnen de voorziene termijn het project volledig afgewerkt had, dat was de reden dat ik het voorrecht kreeg van gemeenteraadslid Trui Olbrechts en beide ministers om het lint door te knippen.

5170721.jpg

In 2011 kreeg ik samen met twee andere top bedrijven (waaronder ook Elbeko) een award voor de beste opleiding te geven aan mijn personeel naar kwalitatief bouwen.

ir. Noël Van Goethem

DSCN5183.png
da985521b2ffcbb95a2ca9d3c9f39afa-1st-place-laurel-badge - kopie.png
Projecten met zeer goede beoordeling naar kwaliteit en oplevering
da985521b2ffcbb95a2ca9d3c9f39afa-1st-place-laurel-badge - kopie.png

Opleveringen van woningen of appartementen waarvan deze uitstekend afgewerkt zijn en de oplevering zeer goed verlopen is, uiteraard zijn er altijd opmerkingen die zij dan correct noteren en zeer goed opvolgen naar uitvoering toe binnen de vooraf afgesproken termijn. Let op...dat wil niet zeggen dat alle woningen of appartementen bij diezelfde projecten even goed afgewerkt zijn, die heb ik namelijk niet bijgestaan om na te zien!

thumbsup.png

Project Strabag

Kronenburg - Antwerpen (2)
press to zoom
goudenbol
press to zoom
PRINS-BOUDEWIJN_Elysia-Park
press to zoom
1/1


Bouwen is kunst...stiel en ambacht

Het doel..."gepassioneerd zijn voor kunst/stiel en ambacht"...en dit is ver te zoeken nu...
Heden: bouwbedrijven..."Low budget en trachten om veel winsten te maken"...neemt hier nu de overmacht!

En dan bedoel ik niet alleen op architectuur...ontwerp of op papier (plannen)...en zomaar wat bakstenen op elkaar plaatsen enz...

Bouwen is: "regels van goed vakmanschap” . Hieronder wordt begrepen: “het geheel aan technische kennis, onder andere op vlak van stevigheid, stabiliteit, veiligheid en functionaliteit van bouwwerken, op een bepaald moment in de tijd verworven in de bouwsector.” Deze technische kennis – hoewel soms nog ongeschreven (stiel en ambacht) – is te vinden in normen (NBN), technische specificaties (STS), technische voorlichtingen van onderzoekscentra zoals het (WTCB), technische literatuur, enz. 

Dit kan gaan over alles wat met bouwwerken te maken heeft van ruwbouw tot de volledige afwerking! Aannemer en architect worden geacht op de hoogte te zijn van de op een bepaald moment geldende regels van de kunst. Deze regels worden bindend door wettelijke of reglementaire verankering, contractuele verankering of “goede trouw” (art. 1135 oud BW). 

“volgt dat de aannemer niet alleen gehouden is tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de opdrachtgever is bedongen, maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels van de kunst” (Cass. 2 februari 2006).

Bijgevolg dienen de regels van de kunst te allen tijde in acht te worden genomen, ook al wordt de naleving ervan niet uitdrukkelijk (wettelijk, reglementair of contractueel) verankerd.

Jammer genoeg merkt ik te vaak op bij bedrijven tot en met klasse 8...dat het besturende personeel zoals projectleiders/ werfleiders/ klantenbegeleiding...veel te weinig ervaringen hebben in uitvoerende opdrachten en zijn afwerkingen volgens de regel der kunst..."en dit binnen de normen"...alsook naar planning van uitvoeringen, ook staan zij veel te vaak onder een te grote druk om meerdere werven tegelijk te begeleiden...met soms nefaste gevolgen .

Ook merk ik op dat architecten niet altijd de werven goed opvolgen...of zelfs niet opvolgen!

Na mijn ervaring van vele jaren bij controles als bouwexpert...durf ik het zelfs uitspreken...dat 80% van het besturend personeel (projectleiders/werfleiders) te weinig opgeleid/kennis en vaardigheden hebben van bouwgebeuren en dit op de werkvloer zelf...om deze op te volgen...en eigen bouwvakkers en ook onderaannemers aan te sturen bij juiste uitvoeringen ervan...en foutieve uitvoeringen te corrigeren enz...ook dat klantenbegeleiding niet op tijd/of zelfs niet...de aanpassingen door latere wijzigingen van de klant tijdens de uitvoeringsfase door te geven aan projectleiders!

De architecten/ingenieurs hebben een controle opdracht evenals een bijstandsplicht ten opzichte van de bouwheer. Als zij tijdens de uitvoering van hun controle opdrachten tekortkomingen opmerken, moeten zij dit om te beginnen de bouwheer ook hierover inlichten, in eerste instantie door middel van werfverslagen.

Deze werfverslagen zijn essentieel zodat de architecten/ingenieurs kunnen aantonen te hebben voldaan aan hun plichten tot regelmatige werfcontroles en de bouwheer te hebben geïnformeerd over de door hun vastgestelde tekortkomingen die werden begaan door de aannemers en te hebben gecorrigeerd!

Kleinere bedrijven

Er wordt ook veel gesjoemeld (geknoeid) in uitvoeringen en te dure prijzen aangerekend bij kleinere aannemers (vaak buitenlandse aannemers). Waarbij de eigenaars in zak en as zitten en diep bedroefd zijn...en ook nog eens extra geld moeten ophoesten om de slecht uitgevoerde werken terug te laten herdoen! Denk twee keer na voor je met dergelijke firma's in zee gaat...want mooi praten en beloven kunnen zij allemaal hoor..."voor dat werken gestart zijn"...maar dan achteraf...zit je met een flinke kater!


Alle foto's die je ziet op mijn site zijn werven waarbij ik al controles heb uitgevoerd op vraag van privé klanten of de VME (Vereniging van mede-eigenaars) voor algemene delen van het gebouw.
   bekijk andere foto's...klik hier

 

1

2

3

4

Intermediair

5

6

7

Snelle service

8

Eindcontrole

Tarieven bijstand van opleveringen privatieve delen

 

Mijn prestaties worden altijd p/u aangerekend. 

 

Er wordt steeds een minimumbedrag van 280,00 € excl. btw en verplaatsing in rekening gebracht. Regie worden aangerekend aan 90€ per uur indien meer dan 3 uur terplaatse.  Voor de kosten van het vervoer is er een vaste kost van 90€ binnen een straal van 50 km.

De uren voor administratie worden eveneens in regie aangerekend aan 90€ per uur.

Tarieven zijn excl. btw.

 

Administratie opstart dossier indien nodig, doornemen van alle doorgestuurde stukken 160€.

Bouwfouten of schade dossiers

Voor expertise bouwfouten en schade zie andere tarieven hieronder!

  • Vaste kost plaatsbezoek 330€

  • Verplaatsing binnen 50km  - 90€

  • Expertiseverslagen 110€ per uur

Administratie opstart dossier indien nodig, doornemen van alle doorgestuurde stukken 160€.

Tarieven zijn excl. btw

Image2.png

To the point - aanpak

Kostenbesparend

Oplossingsgericht

Verdedigen van je belangen

Meer dan 40 jaar ervaring

Mijn standpunt is duidelijk...aannemers/ bouwpromotors en firma's sleutel op de deur, moeten de werken uitvoeren volgens de regel der kunst en doen wat er afgesproken is met jullie, zonder rond de pot-te-draaien en uitvluchten te zoeken..."to the point" is mijn aanpak.

Betalingen en voorlopige opleveringen

Tip: sommige verzekeraars komen tussen in de kosten van een bouwtechnische adviseur, kijk uw verzekeringspolis B.A of rechtsbijstand na, of raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar.

Bijstand bij opleveringen van privatieve delen.

 

Wat stuur je door naar mij!

  • Verkoopovereenkomst

  • Lastenboek

  • Plannen

  • Foto's van tijdens de bouwwerken als je die hebt?

Bestel zeker op tijd, zodat je zeker bent dat ik jou kan bijstaan.

               ...Tarieven zie in kolom.

EPB-verslaggeving:

Iemand die wenst te bouwen of verbouwen, kan niet zomaar zijn gangetje gaan.
Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. - Lees verder....

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia

Wie doet wat?

Wie regelt EPB bij sleutel-op-de-deur?

DSCN5166(2).png

Wat is een EPC-attest?:

Een energieprestatiecertificaat (EPC-attest) is een document dat aangeeft hoe energiezuinig jouw wooneenheid/gebouw is. Elke woning krijgt hiervoor een label gaande van A+ (energiezuinig) tot F (energieverslindend). Het EPC toont ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). - Lees verder....

Check mijn huis!

Verkoopovereenkomst en weerverlet met de telkens terugkerende discussies.

 

Tip: Vergeet niet een aangetekend schrijven te sturen i.v.m. vertragingsboete voor het verstrijken van de voorziene opleveringsdatum. Vertragingsboete telt vanaf datum van uw aangetekende schrijven als je te laat bent dit te melden!

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Bijstand bij opleveringen gemeenschappelijke delen.

 

Wat stuur je door naar mij!

  • Goedkeuring van VME (vereniging van mede-eigenaars)

Na goedkeuring wordt de volledige PID opgevraagd  bij de syndicus...voor er een nazicht gebeurd van alle gemeenschappelijke delen!

Bestel zeker op tijd, zodat jullie zeker zijn...dat ik jullie kan bijstaan.

 
layer1580 (1)
press to zoom
press to zoom