top of page
De "Wet Breyne"

Ik merk dat veel bouwbedrijven en bouwpromotors de Wet Breyne niet zo nauw nemen of zelfs niet eens volgen of er te weinig kennis van hebben. Nochtans is de Wet Breyne zeer duidelijk en alle misdrijven/overtredingen die begaan worden kunnen bestraft worden.
Enkele voorbeelden
  • In een verkoopovereenkomst maakt men heel vaak melding van boete voor vertraging tussen de 20/30€ per kalenderdag wat duidelijk in de meeste gevallen niet overeenkomt met een huurwaarde per maand van een woning of appartement...ook al is dit ondertekend door beide partijen...wordt dit volgens de "Wet Breyne" alsnog als ongeschreven beschouwd, en staan daar duidelijk sancties tegenover.​
      Op aandringen van ons...volgen nu bij alle bouwpromotoren en bouwbedrijven waarvan wij opleveringen
      gedaan hebben en diegene die zich hier niet aan hielden...deze bepaling wel van de Wet Breyne Art.10 en
      BW.art.14...(betalingen).
  • Zie tabel in "Wet Breyne" in delen hierboven...
     
De bepalingen van de wet zijn dwingend (men kan er niet van afwijken).
Als je dit allemaal leest dan begrijp ik dat jullie hiervan schrikken en de vraag stelt...hoe moet het nu verder?
Ik laat het aan iedereen over om zelf een eind beslissing te nemen...en wat jullie ermee doen...het is de bedoeling om een balans te vinden waarbij de beide partijen zich in kunnen vinden...want het belangrijkste is dat jullie...jullie woning na het ondertekenen hiervan...de overdracht kan gebeuren met zeer goede en duidelijke vooraf gemaakte afspraken!
 
Met getrokken messen tegenover elkaar staan en bruggen opblazen is nooit een goede zaak...en naar de rechtbank stappen voor iets dat het niet waard is om een procedure te starten zijn alleen maar beide verliezers...maar alle informatie die ik hier geef is bedoeld dat je maar weet meer rechten te hebben dan je denkt...alsook uw plichten...en dit aan beide kanten.

​Als beide partijen vooraf goede afspraken maken...dan vermijden jullie samen de meeste problemen achteraf.

bottom of page