top of page
Ik kocht een appartement op plan en heb voor de afwerking (deuren, vloeren, plinten en keuken) gekozen voor meer luxueuze opties. Ben ik via de blokpolis van het appartement wel voldoende verzekerd?Bij een woning (huis of appartement) die je op plan wordt koopt, is vaak een vrij beperkt budget inbegrepen voor de standaard afwerking. Het kan gaan om de keuze van sanitaire toestellen, keukens, vloeren, deuren, enzovoort. Wie de woning voor eigen gebruik aankoopt, gaat al snel een stuk boven dat budget.

Een blokpolis is een brandverzekering die een gebouw met meerdere appartementen dekt, met uitsluiting van de inhoud (de inboedel) van de bewoners. Dat betekent dat alle delen die aan het gebouw “vast” zitten, in principe mee gedekt zijn in de blokpolis zoals ook de keuken, deuren, vloeren, enzovoort.

Toch is het mogelijk dat de blokpolis slechts rekening houdt met de voorziene standaardbedragen of met een algemene norm van standaardafwerking die in elk appartement terug te vinden is. Als je voor een luxueuzere of duurdere afwerking hebt gekozen, of je na enkele jaren de standaard inrichting vervangt door luxueuzer uitrustingen, is het raadzaam om na te kijken of de verzekering van het gebouw (de blokpolis) wel genoeg dekking biedt en je niet onderverzekerd bent voor die duurdere inrichting van jouw woning. Check het in de algemene voorwaarden van de polis of vraag het aan de syndicus en/of de verzekeraar om zeker te zijn.

Als blijkt dat de dekking van de blokpolis niet voldoet, kan je best zelf zorgen voor extra bescherming. Ga eens langs bij je verzekeraar van je inhoud (inboedel) of bekijk met hem de mogelijkheden om voldoende verzekerd te zijn. Eventueel kan je dit ook regelen met de blokpolis-verzekeraar die je mits een bijkomende individuele bijpremie een dekking biedt die wel voldoet. Je bent niet gebonden aan de verzekeraar van de blokpolis of de inhoud van je woning, maar weet wel dat bij schade het de zaken makkelijker maakt als er minder verzekeraars bij betrokken zijn.Zowel mede-eigenaars als syndici kunnen bij het bezit en beheer van gebouwen in mede-eigendom geconfronteerd worden met de gevolgen van schade. Het voorzien van een passende verzekering vereist een doorgedreven specialisatie, omdat er rekening moet worden gehouden met alle wettelijke en statutaire verplichtingen die aan de verschillende partijen worden opgelegd.

Welke verzekeringen moet u als mede-eigenaar afsluiten?

De wet op mede-eigendom verplicht enkel een aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus van het gebouw. Hoewel u als mede-eigenaar verder geen verzekeringsplicht heeft, zijn bepaalde verzekeringen toch aanbevolen. De gevolgen van ongevallen of incidenten i.v.m. het gebouw kunnen immers aanzienlijk zijn. Daarom zijn volgende verzekeringen bijvoorbeeld het overwegen waard:
 • Een brandverzekering voor het gebouw in mede-eigendom
 • Een aansprakelijkheidsverzekering VME
 • Een rechtsbijstandsverzekering


Welke verzekeringen moet u als syndicus afsluiten?
 

Elke syndicus – professioneel of vrijwillig – is wettelijk verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.
 

De verzekeringen die u daarnaast moet afsluiten in naam van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) zijn terug te vinden in het reglement van het gebouw dat u beheert. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
 

 • een collectieve brandverzekering voor het gebouw (“blokpolis”),

 • een BA-verzekering voor de mede-eigenaars,

 • een rechtsbijstandsverzekering.


Brandverzekering


Wat houdt deze verzekering in?

De brandverzekering dekt materiële schade die aan het appartementsgebouw of de building veroorzaakt wordt door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, hagel of aardbeving. De polis geldt zowel voor de gemeenschappelijke als de private delen van het gebouwencomplex. Ook bijgebouwen, garages en parkeerplaatsen zijn mee verzekerd. De brandverzekering dekt enkel het gebouw (het vastgoed). De inboedel moet in een aparte polis verzekerd worden.

Het gebouw is in deze polis verzekerd volgens de formule ‘alle risico’s behalve’: alles wat niet expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden, is gedekt. Daardoor komt u bij een schadegeval nooit voor verrassingen te staan.

verzekeringsoplossing omvat talrijke waarborguitbreidingen t.o.v. de klassieke brandpolis:
 

 • Bij stormschade is geen minimum windsnelheid vereist om recht te hebben een schadevergoeding. In de meeste brandpolissen is die vastgelegd op 80 km/u.

 • Een polis biedt normaal dekking voor laterale waterinfiltratie en insijpeling via terrassen en balkons.

 • Schade door verhuis zou gedekt moeten zijn?.

 • Schade aan domotica, liften en HVAC-installaties is eveneens gedekt volgens het principe ‘alle risico’s’ binnen de waarborg machinebreuk. Goed nazien!BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) VME

Wat houdt deze verzekering in?


De BA-verzekering beschermt de organen van de VME (de mede-eigenaars, de syndicus, de commissaris van de rekeningen, de raad van mede-eigendom, …) wanneer zij aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Deze verzekering komt bijvoorbeeld als iemand vergeet de rem van de gemeenschappelijke vuilcontainer op te zetten, waardoor die de straat op rolt en daar een ongeval veroorzaakt.

De syndicus is sowieso verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ongeacht hij zijn functie professioneel of vrijwillig uitoefent. De BA-verzekering beschermt de syndicus tegen de gevolgen van fouten bij de uitoefening van zijn taken, zoals:
 

 • onnauwkeurigheid of nalatigheid,

 • verwaarlozing of verzuim,

 • vergeetachtigheid of vergissing,

 • beheerdersfouten (bv. het aanvaarden van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken),

 • gebreken tijdens de overdacht van informatie of documenten,

 • enzovoort.


Rechtsbijstand

Wat houdt deze verzekering in?

Wanneer u door een bepaalde gebeurtenis schade lijdt en er over de vergoeding een geschil ontstaat met de andere betrokken partij(en), dan zorgt een rechtsbijstandsverzekering ervoor dat uw belangen behartigd worden en u de nodige juridische bijstand en adviezen krijgt. Enkele voorbeelden:
 

 • Weigert een mede-eigenaar zijn aandeel in de gemeenschappelijke uitgaven te betalen en komt het tot een juridisch geschil? Via de rechtsbijstandsverzekering recupereert u de kosten voor een advocaat.

 • Wanneer uw brandverzekeraar een ontoereikend bedrag voorstelt om een schade te herstellen, kunt u via de rechtsbijstandsverzekering een onafhankelijke tegenexpert laten aanstellen.

 • Krijgt de VME door wanbetaling van gemeenschappelijke kosten te kampen met invorderingskosten, dan zijn die in de allrisk-formule gedekt via de rechtsbijstandsverzekering.   

bottom of page